Page 181

214. 1945., kolovoz 27. Varaždin

Javni tužitelj za Okrug Varaždin izvješćuje Javnog tužitelja FD Hrvatske, Zagreb, o stanju u Okrugu u kolovozu 1945. _____________

JAVNI TUŽILAC ZA OKRUG VARAŽDIN Broj: Pov. 17/45 Varaždin, dne 27.VIII.1945 Predmet: Izvještaj Javnog tužioca za mjesec kolovoz 1945 g.

Politička situacija

JAVNOM TUŽIOCU HRVATSKE562

ZAGREB.-

Politička situacija dnevno se popravlja. Za popravljanje te situacije mnogo je doprinio i Ukaz o amnestiji. Nakon izvršenja tog Ukaza omogućen je pristup aktivistima Jedinstvene fronte u ona sala čiji su sinovi bili u neprijateljskoj vojsci te su se sade nalazili u logorima. Narod tih sala sa nepovjerenjem je glodao u naš pokret. Sada govori narod tih sela: “To je naša vlast. nisu oni ustaše, vidiš da nisu potukli našu djecu.” Kod tog naroda vladalo je uvjerenje, da oni koji se nalaze u logorima ni nikada neće izaći iz logora, već da će biti potučeni. Današnje djelovanja neprijatelja naročito se očituje u radu preko jednog i to većeg dijela svećenstva. Njihova aktivnost naročito se ističe sada pred samim izborima, te djeluju u pravcu pasiviziranja odnosno apstinencije od glasanja. Taj svoj rad sprovadjaju naročito kod žena, koje dolaze u crkvu, te su sa svećenicima usko povezane. Karakteristična je pojava masovnog odlaska naroda (naročito žena) na svetište “Majke Božje Bistričke”. Rijetko koje godine je toliko učesnika bilo na tom hodočašću, kao ove godine. No ne treba se uzeti, da je to sve postignuto njihovim radom (svećenika). Četiri godine trajao je rat i narod nije nikuda odlazio, te je veseo, da mu je to sada, nakon završetka rata omogućeno. Da na tim hodočašćima pojedini pokvareni svećenici zaista djeluju protiv Narodno-oslobodilačkog pokreta dokazuje slučaj, koji se je desio u Zlataru. Nakon vraćanja iz Bistrice priredjen su demonstracije u mjestu protiv naše vlasti. Na tim demonstracijama pokrenulo se je oko 200 žena i muškarac vičući: “Raspustite zatvore”, te pošlo prema zatvoru. Nato je izašla naša vojske i stala u obranu zatvora, nakon čega se je ta grupa razbježala. Medju tim ljudima nalazilo se je i nekoliko opatica, koje su i rukovodile samom tom akcijom. Sa strane naše vlasti nije bilo nikakovih represija. 562

Jakov Blažević.

629

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement