Page 172

o s u đ u j e

Na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanske časti i na konfiskaciju njegove cjelokupne imovine. Presuda će biti izvršna nakon odobrenja višeg vojnog suda u smislu čl.29. Uredbe o voj. sudovima. O B R A Z L O Ž E N J E

Kao nepotrebno ispušteno, Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

Zapisničar zastavnik, Franjo R. Štok v.r.

M.P.545

Predsjedatelj kapetan, Slavko Kezele v.r.

Da je prepis istovjetan sa svojim izvornikom tvrdi Sekretar …546 [v.r.] Ova je presuda odobrena po vojnom sudu II.J.A. II. sud br 2006-2013 od 18. kolovoza 1945. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! Sekretar …547 [v.r.] _____________ Ovjereni prijepis, strojopis Privatno vlasništvo

Okrugli pečat (otisak nečitak). Potpis nečitak. 547 Potpis nečitak. 545 546

620

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement