Page 162

199. 1945., kolovoz 8. Varaždin

Okružna Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Varaždinu nalaže kotarskim narodnim sudovima u Novom Marofu i Ludbregu da žurno prikupe “podatke glede cjelokupne pokretne i nepokretne imovine narodnog neprijatelja Vidačić Miroslava” iz Novog Marofa, jer je predložila Vojnom sudu zagrebačkog vojnog područja da se njegova imovina sekvestrira _____________

OKRUŽNA KOMISIJA ZA UTVRDJIVANJE ZLOČINA OKUPATORA I NJIHOVIH POMAGAČA – VARAŽDIN Broj: 154/1945. dne, 8. kolovoza 1945. KOTARSKOM NARODNOM SUDU

NOVI MAROF

Umoljavate se hitno pribaviti podatke glede cjelokupne pokretne i nepokretne imovine narodnog neprijatelja Vidačić Miroslava 60 godina starog, sudskog činovnika iz Novog Marofa, oženenog, oca jednog djeteta, stalnog boravišta iz Ludbrega, te gornje podatke smjesta dostaviti vojnom sudu zagrebačkog područja u Zagrebu, Nova Ves, pozivom na gornji broj ove Komisije, jer je tom vojnom sudu ova komisija stavila predlog radi sekvestracije imovine Vidačić Miroslava /točka 3. Objašnjenja Zakona o konfiskaciji imovine, izdato od strane Ministarstva Pravosudja u Zagrebu dne 21.VII.1945. broj 3141/45./ O učinjenom umoljavate se smjesta ovu Komisiju obavjestiti. SMRT FAŠIZMU-SLOBODA NARODU! Privremeni sekretar: Privremeni rukovodilac: _______________________________________________ OKRUŽNA KOMISIJA ZA UTVRDJIVANJE ZLOČINA OKUPATORA I NJIHOVIH POMAGAČA – VARAŽDIN Broj: 154/1945. dne, 8. kolovoza 1945. KOTARSKOM NARODNOM SUDU

LUDBREG Umoljavate se hitno pribaviti podatke glede cjelokupne pokretne i nepokretne imovine narodnog neprijatelja Vidačić Miroslava 60 godina starog, sudskog činovnika iz Novog Marofa, oženenog, oca jednog djeteta, stalnog boravišta iz Ludbrega.

610

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement