Page 156

194. 1945., kolovoz 7. Vršac

Odjeljenje za ratne zarobljenike Ministarstva narodne obrane DF Jugoslavije, logor Vršac, na temelju Ukaza AVNOJ-a o općoj amnestiji i pomilovanju od 3. kolovoza 1945., donosi objavu o otpustu iz zarobljeništva Stjepana Vrbanovića (1915.) iz Siska _____________

ODELJENJE ZA RATNE ZAROBLJENIKE Ministarstva Nar. Odbrane Logor XVI. V Br. 270. Vršac 7. VIII. 1945. god. O B J A V A. Za Stjepana Vrbanovića, rez. narednik, rodjen god. 1915 u Zagrebu, općina Zagreb, kotar Zagreb, koji je od strane Jugoslovenske armije bio zarobljen 5.V.1945. godine u Sisku u svojstvu pomoćnika vodje oficirske menze 14. pos. zdruga, pa se na osnovi Ukaza AVNOJ-a o općoj amnestiji i pomilovanju od 3.VIII.1945. godine čl.1 toč.1 1945g otpušta iz zarobljeništva u mjesto opredjeljenja: selo Sisak, općina Sisak, kotar Sisak. Dozvoljava mu se 6 dana boravka u Zagrebu radi vidjenja sa familijom. Ima pravo na besplatnu vožnju željeznicom i brodom od VRŠCA preko N. SADA do SISKA bez prava na povratak. Po dolasku u mesto opredeljenja u roku od 24 časa ima se javiti nadležnoj narodnoj vlasti. SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU! Politički komesar Marko Lukić v.r. /.../ Ovjereni prijepis, strojopis HDA, Zagreb, 20.1.1., kut. 183.

604

M.P.

_____________

Komandant logora potpis nečitljiv

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement