Page 153

Predmet: Prikupljanje statističkih podataka o svim zločinima okupatora i njihovih pomagača za vrijeme okupacije. SVIM GRADSKIM I OPĆINSKIM KOMISIJAMA za utvrdjivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Povodom skorog saziva Mirovne konferencije, Državna komisija za utvrdjivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, postavila je zahtjev za hitno prikupljanje statističkih podataka o svim zločinima okupatora i njihovih pomagača u čitavoj Jugoslaviji za vrijeme okupacije. Ti podaci imati će ogroman značaj kako u pitanju extradicije ratnih zločinaca, tako i u pitanju ratne štete.

U vezi s tim naredjuje se svim područnim komisijama slijedeće: Prema priloženim formularima I, II, III i IV, najhitnije pristupite sakupljanju podataka na terenu i to na taj način, da pozovete u svoje središte predstavnike svih mjesnih NOO-a i zamolite ih za saradnju protumačivši im cilj i način sabiranja podataka, zatim im podijelite formulare i to za svako selo od svakog formulara po jedan, podjete zajedno s njima u sela da kontrolirate rad, a kada budu ispunjeni svi formulari u svim selima, odmah ih pošaljite ili donesite ovoj komisiji. Prikupljati se imaju čisto statistički (brojčani) podaci o žrtvama, vrstama zločina i nazivu zločinaca (Nijemac, ustaša itd) koji su ih počinili, bez navadjanja imena žrtava i zločinaca. Radi razjašnjenja spominje se: Drug, koji bude zadužen za prikupljanje podataka ponijet će sobom sva četiri formulara i došavši u selo obratit će se na Mjesni NOO. Od Mjesnog NOO-a ili preko drugih informacija (svjedoka, očevidaca) doznati sve što mu je potrebno, da bi ispunio sva četiri formulara. Uzmimo na pr. formular br. I. tu će se najprije ispuniti naziv mjesta i kotara, za koje se uzimaju podatci. U rubrici I (bombardovanje civilnog stanovništva) Tu će se u odgovarajućim rubrikama prema tomu tko je izvršio bombardovanje unijeti u posebne podrubrike broj ljudi, žena, staraca i djece, koji su poginuli od bombardovanja (Odrasli ljudi, muškarci i žene računaju se od 16-50 godina. Ispod 16 su djeca bez obzira na spol, a povrh 50 godina su starci, takodjer bez obzira na spol). Žrtve, koje su samo ranjene od bombardovanja i ostale žive, brojčano će se navesti u rubriku “Primjedba” kod rubrike bombardovanja. U rubriku br. 5 formulara br. I. “Lišenje života” treba brojčano navesti sve žrtve, kod kojih je kasnije nastupila smrt uslijed zadobivenih povreda, zlostavljanja, mučenja i izgladnjivanja u zatvorima ili logorima. Naravno uvijek pazeći da se brojke ispunjavaju u odgovarajuću rubriku prema zločincima, koji su ih počinili. Takodjer treba dobro paziti da se brojka žrtava tačno ispuni u rubriku kod one vrste zločina od kojeg su faktično stradale. Kad se tako ispune sve rubrike, onda se pojedine brojke iz okomitih rubrika zbroje u odgovarajući stupac prema zločincima, tako da se u rubrici “ukupno” dobiju brojke koliko je žrtava stradalo od Nijemaca u zemlji, od Nijemaca u logorima van zemlje, od Talijana, ustaša, četnika itd. Nakon toga zaduženi drug prema postojećim rubrikama ispunit će i ostale formulare br. II. III i IV. Kod formulara br. IV “povrede imovine” rubrika br. 1 i 2 su jasne. Tu će se brojčano u odgovarajuće rubrike prema zločincima navesti koliko je ukupno spaljeno stambenih zgrada i gospodarskih zgrada, zatim koliko je razoreno bilo od bombardovanja iz zraka, bilo iz topova ili na drugi način.

601

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement