Page 152

Odnos naših oficira prema vojsci i civilima mnogo puta je nedostojan. Kao primjer navodi se slučaj koji se je desio u radnoj brigadi u Bjelovaru, gdje su bili upućeni naši oficiri da izobražavaju domobranske vojnike. Prije svega kao komunisti nisu posvetili pažnju prema istima, nisu se snašli u radu i izbijalo je iz njih neko nezadovoljstvo. U saobraćaju s narodom također odnos nije bio najbolji pa se navodi kao primjer nepravilnog i osuđujućeg postupka prema nekoj djevojci koja je bez stvarnih razloga ubijena, bez predhodnih sudskih postupaka. /.../ POLITIČKI REFERAT

/.../ Naš ulazak u gradove i odnos prema pozadini, uglavnom je bio pravilan, jedino, a to je bila griješka naših rukovodioca neimajući upotpunosti komandu u svojim rukama raštrkanosti jedinica i popustljivosti naše part. organizacije dozvolili su da uslijed samovoljnosti pojedinih rukovodilaca i boraca prilikom pratnje zarobljenika naprave krupnih političkih pogriješaka prema zarobljenicima. Masovno ubijanje zarobljenika koje je napravila Karlovačka brigada, ubijanje čak i civila, koji su izgladnjelima zarobljenicima donosili hranu što je napravila Ud. Seljina brigada, pljačka sitnih stvari i nepravilnosti drugih jedinica, neprijatelj našeg naroda znao je u borbi protiv naše države vješto da iskoristi i krupni propusti koje su učinili pojedinci samovoljno išli su u korist našim neprijateljima. _____________ Kopija, strojopis HDA, Zagreb, 1220, 135. Z. Dizdar, V. Geiger, M. Pojić, M. Rupić (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti, Slavonski Brod, 2005., str. 243.-244.

1945., kolovoz 6. Bjelovar

192.

Okružna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Bjelovar naređuju svim gradskim i općinskim komisijama za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, da prikupljaju statističke podatke “o svim zločinima okupatora i njihovih pomagača za vrijeme okupacije”, pojašnjavaju im način rada, uz napomenu da prikupljene podatke žurno dostave Okružnoj komisiji za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Bjelovar515 _____________

OKRUŽNA KOMISIJA ZA UTVRDJIVANJE ZLOČINA OKUPATORA I NJIHOVIH POMAGAČA U BJELOVARU Adm. broj 117/1945 Bjelovar 6.VIII.1945. 515

600

Usp. dok. br. 154.

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement