Page 147

189. 1945., kolovoz 4. Zagreb

Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Kotarski narodni sud u Zagrebu, da je pravoslavni svećenik Serafim Kupčevski (1894.) iz Resničke Trnave (Zagreb) zbog “ratnog zločinstva” osuđen 29. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine509 _____________

VOJNI SUD KOMANDE GRADA ZAGREBA dana 4.VIII.1945. Kotarskom narodnom sudu

Zagreb

Presudom ovog suda broj 290/45. od 29.VI.1945 presudjen je Kupčevski Serafen Teodorov, 28.IX.1894 g. u Adjigovu SSSR bivši paroh, nadležan Kloštar Ivanič, nastanjen Resnička Trnava Rudopoljska br. 1 zbog djela ratnog zločinstva na kaznu smrti streljanjem trajan gubitak gradjanske časti i konfiskaciju imovine Ova presuda je izvršna. Tokom istrage ustanovljeno je, da posjeduje slijedeći imetak ./. Smrt fašizmu – Sloboda narodu! M.P.510 _____________

Predsjednik, kapetan: Vlado Ranogajec [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0037.

509 510

Usp. dok. br. 131. Okrugli pečat: Vojni sud Komande grada Zagreba (u sredini grb DF Jugoslavije).

595

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement