Page 146

1945., kolovoz 4. Virovitica

188.

Upravni odjel Okružnog NO-a Virovitica izvješćuje upravne odjele okružnih NO-a Bjelovar, Nova Gradiška i Osijek o bijegu s prisilnog rada četvorice logoraša _____________

Okružni NO Virovitica upravni odjel Broj: 7866 - 1945. Predmet : Šogor Josip i dr. logoraši bjegstvo - potraga.

Virovitica, dne 4.VIII. 1945

Okružnom NO-u Upravni odjel Bjelovar Okružnom NO-u Upravni odjel Nova Gradiška Okružnom NO-u Upravni odjel Osijek Gradski NO upravni odjel, odsjek za javni red i sigurnost u Virovitici pod pov. broj 66 / 45. od 22. Jula 1945. god. dostavlja potragu sledećeg sadržaja:

“Noću od 21 na 22 Jula 1945. god. pobjegli su sa rada ciglane prve Hrvatske štedionice logoraši i to: 1/ 2/ 3/ 4/

Šmit Franc, rodjen 1927. godine ratar iz Bijele Crkve Šteiger Josip “ 1929. “ “ iz Vršca Hof Matija “ 1924. “ šofer Pančevo Hof Matija “ bricu Tenje

Lični opis za imenovane nedostaje za sada. Moli se za istima raspisati potragu i u slučaju pronalaska uhapsiti i sprovesti ovome odjelu pozivom na gornji broj.”

Prednju potragu gradskog NO-a upravni odjel u Virovitici dostavljamo Vam u punom prepisu s molbom da takovu nižim NO-ima radi povedenja potrage dostavite. Podjedno molimo, da nas o rezultatu potrage pozivom na gornji broj obavijestite. Smrt fašizmu - Sloboda narodu ! M.P.507 /.../

Pročelnik: ...508 [v.r.]

_____________

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Osijeku, 0066, 1945. V. Geiger, Radni logor Valpovo 1945.-1946. Dokumenti, Osijek, 1999., str. 43. 507 508

594

Okrugli pečat: Okružni narodni odbor Virovitica (u sredini zvijezda petokraka). Potpis nečitak.

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement