Page 137

Svi okrivljeni, a naročito I. okr. Rusak Stjepan, koji je bio organizator i vršio špijunsku djelatnost, radili su i služili neprijatelja vjerno pa je radi toga bila posljedica, da je nad našim narodom vršeni teror i ujedno bila posljedica radi nedovoljnog razvitka Narodnooslobodilačkog pokreta. SMRT FAŠIZMU - SLOBODA NARODU!

IZ KANCELARIJE vojnog suda, vojne oblasti “Zagrebačke” J.A. Vijeće kod Varaždinske komande područja

_____________

Izvornik, stampata Muzej Međimurja Čakovec, Povijesni odjel, Zbirka plakata, inv. br. 161. V. Kalšan, Služba sigurnosti (OZNA i UDBA u Međimurju), Čakovec, 2002. [rukopis]

181.

1945., kolovoz 1. Zagreb

Otpusnica iz zarobljeničkog logora Maksimir za Franju Beleca Komanda zarobljeničkog logora Maksimir

_____________

broj 1057

OTPUSNICA

Prezime i ime: BELEC FRANJO Zanimanje: učitelj Nastanjen: Predveden: 25. VII. 1945. Odpušten: 1. VIII. 1945., k a o r a t n i z a r o b lj e n i k 1. VIII. 1945. Politkomesar

SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU

Ovjereni prijepis, strojopis HDA, Zagreb, 20.1.1., kut. 79. 488 489

M.P.

z a o d e lj e nje: m a j o r: potpis nečitljiv

Da je ovaj prepis vjeran svome originalu tvrdi MINISTARSTVO PROSVJETE Zagreb, dne 8.VIII. 1945. Potpis:488 489 M.P. Cerovac [v.r.] _____________

Pečat. Okrugli pečat: Federalna država Hrvatska Ministarstvo prosvjete (u sredini zvijezda petokraka).

585

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement