Page 128

4.) Sudski izaslanik Bonjeković Josip 5.) voditelj zemljišnjih knjiga 6.) sudska tabla.S. F. – S. N. ! M.P.481

Predsjednik : u. z. ...482 [v.r.]

_____________

Izvornik, strojopis Privatno vlasništvo

177.

1945., srpanj 31. Zagreb

Otpusnica iz zarobljeničkog logora Maksimir za Euzebija Ljuba iz Zagreba _____________

KOMANDA Z A R O B LJ E N I Č K O G L O G O R A MAKSIMIR

Br. 939

OTPUSNICA P r e z i m e i i m e: LJ U B A E U Z E B I J Z a n i m a nj e: u č i t e lj N a s t a nj e n: Š u f l a j e va 16/I. P r e d v e d e n: 25. VII. 1945. O t p u š t e n: 31. VII. 1945., k a o r a t n i z a r o b lj e n i k n a r a d. 31. VII. 1945. Politkomesar

Smrt fašizmu–sloboda narodu! M.P.

Da je ovaj prepis vjeran svome originalu tvrdi MINISTARSTVO PROSVJETE Zagreb, dne 28.VIII. 1945. Potpis:483 484 M.P. Cerovac [v.r.] _____________

z a o d e l e nj e: m a j o r: Ćuk, v.r.

Ovjereni prijepis, strojopis HDA, Zagreb, 20.1.1., kut. 128.

Okrugli pečat: Kotarski narodni sud Jastrebarsko (u sredini zvijezda petokraka). Potpis nečitak. 483 Pečat. 484 Okrugli pečat: Federalna država Hrvatska Ministarstvo prosvjete (u sredini zvijezda petokraka). 481 482

576

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement