Page 127

176. 1945., srpanj 31. Jastrebarsko

Kotarski narodni sud Jastrebarsko na prijedlog Vojnog suda IV. vojne oblasti II. JA, Vijeća kod žumberačko-pokupske komande područja, donosi odluku o konfiskaciji imovine Jure Hrvoja iz Prilipja _____________

Kotarski Narodni sud Jastrebarsko. Broj J. 10/1945-1. dana 31/7. 1945.

Predmet : Konfiskacija imovine Hrvoj Jure kbr. 50 iz Prilipja po prijedlogu vojnog suda IV. Vojne oblasti II. Jug. Armije vijeće kod Žumberačko-Pokupske komande područja Sud broj 214/1945. od 29/6. 1945. temeljem presude istoga suda od 29/6. 1945. broj 214/1945. Z a k lj u č a k. U rješenju gornjeg prijedloga, a na temelju presude gornjeg suda od 29/6. 1945. broj 214/1945. odredjuje se provedba konfiskacije imovine presudjenog Hrvoj Jure kbr. 50. iz Prilipja. Kao izaslanik ovoga suda u svrhu popisa cjelokupne imovine presudjenog odredjuje se Bonjeković Josip iz Jastrebarskog, koji se poziva, da uredovanje obavi u smislu Zakona o konfiskaciji imovine i o izvršenju konfiskacije od 9. VI. 1945., te objašnjenja Ministarstva Pravosudja od 27. VII. 1945. broj 3141/1945., te popis dostavi odmah ovom sudu.Popis imovine obavit će se na licu mjesta u Prilipju i kod mjesnog narodnog odbora u Desincu dana: 21. k o l o v o z a. 1945. u 8. sati do podne. Okružna uprava narodnih dobara u Zagrebu, umoljava se da na licu mjesta izašalje svog organa sa ovlaštenjem upravitelja ili da predloži podesnu osobu za upravitelja, ili prepusti sudu slobodan izbor (čl. 25. z. o. konf. te 17. objašnjenja z. o. konf. Ministarstva Pravosudja).Mjesni Narodni odbor u Desincu, umoljava se da na lice mjesta izašalje jednog svog člana, te jedno lice koje će biti sposobno da obavi procjenu konfiskovanih predmeta.Ujedno se odredjuje zabilježba pokretanja postupka o konfiskaciji u zemljišnim knjigama nekretninama upisanim u z. k. ul. broj 15, 165 k. o. Plešivica te z. k. ul. broj 673. k. o. Reka, te se voditelj zemljišnih knjiga poziva, da ovu zabilježbu odmah provede i potvrdi na spisu ili na otpravku zaključka.O tome obavjest : 1.) Okružna uprava narodnih dobara, Zagreb Ilica br. 40. s pozivom da izašalje svog organa (upravitelja) 2.) Mjesni Narodni odbor u Desincu sa pozivom da izašalje jednog svog člana i procjenitelja 3.) Ukućanin presudjenog (prigodom uredovanja)

575

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement