Page 124

173. 1945., srpanj 24. Varaždin

Okružna Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Varaždinu izvješćuje Kotarsku komisiju za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Novom Marofu, da se određuje popis imovine Franje Posavca i Đure Namjesnika iz Leskovca (Novi Marof), “jer istima kao ratnim zločincima prijeti kazna konfiskacije imovine”477 _____________

OKRUŽNA KOMISIJA ZA UTVRDJIVANJE ZLOČINA OKUPATORA I NJIHOVIH POMAGAČA u Varaždinu Broj: 27/1945. dne, 24. srpnja 1945. KOTARSKOJ KOMISIJI Za utvrdjivanje zločina okupatora i njihovih pomagača N O V I M A R O F. U smislu člana 8. Uputstava od 22. II. 1945. broj 564/45 odredjuje se popis imovine ratnih zločinaca Posavec Franje iz Varaždinskih Toplica – Leskovec, koji je bio obični ustaša prve ustaške bojne u Varaždinskim Toplicama, te Namjesnik Gjure iz Leskovca zadnje boravište u Varaždinskim Toplicama, koji je takodjer bio pripadnik I. ustaške bojne, jer istima kao ratnim zločincima prijeti kazna konfiskacije imovine.478 Popis načinite u dva primjerka i što prije pošaljite Otsjeku za neprijateljsku imovinu ove Komisije. SMRT FAŠIZMU-SLOBODA NARODU! Privremeni sekretar:

_____________

Privremeni rukovodilac:

Kopija, strojopis Državni arhiv u Varaždinu, 0032, 27/45.

Usp. dok. br. 187. Prema dopisu Kotarske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Novom Marofu Okružnoj komisiji za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Varaždinu od 26. srpnja 1945. F. Posavec i Đ. Namjesnik ne posjeduju pokretnu ili nepokretnu imovinu. Usp. Državni arhiv u Varaždinu, 0032, 27/45. 477 478

572

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement