Page 120

p r e s u d j u j e

na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitak gradjanskih i političkih prava i konfiskaciju imovine u smislu čl. 6. zakona o konfiskaciji od 9.VI.1945. Ova presuda postaje izvršna nakon odobrenja od strane Višeg Vojnog suda kod Generalštaba J.A.473 O B R A Z L O Ž E N J E

Okrivljeni priznaje da je od septembra 1943., od kapitulacije Italije, pa do svog odlaska iz Splita u oktobru 1944. g. bio ustaški povjerenik za podržavljeni imetak. Priznaje takodjer da je bio vijećnik izvanrednog narodnog suda u Zagrebu od novembra 1944. pa do konca rata. Tim njegovim priznanjem dokazana su u potpunosti djela navedena u optužnici. Okrivljeni je kao poznati ustaša za vrijeme Talijanske okupacije Splita širio ustašku i fašističku propagandu. Čim je Italija kapitulirala dolazi do punog izražaja njegovo ustaštvo i on postaje povjerenikom za podržavljeni imetak, t.j. za opljačkanu imovinu progonjenih rodoljuba. Kao šef te pljačke obskrbljuje napljačkanim stvarima Gestapovce, njemačke vojnike i ustaše. Od straha pred narodnim sudom on bježi iz Splita, pred Jugoslovenskom Armijom koja nosi slobodu porobljenoj Dalmaciji. Nakon svog dolaska u Zagreb prihvaća se mjesta vijećnika u ustaškom t.zv. izvanrednom sudu. Priznaje da je kao član toga suda donio samo jednu osudjujuću vremensku osudu. Takovu obranu sud je odbacio kao neosnovanu, jer činjenica da je on bio član takovog suda i da je donio makar i jednu presudu dovoljan je dokaz njegove krivnje. Okrivljeni je bio član “takovog suda” koji je pod pravnom formom vršio obična umorstva. ti ustaški “sudovi” imali su za cilj likvidiranje političkih protivnika i davali legalitet takovim ubijstvima. Okrivljeni kao uvjereni ustaša rado se prihvatio takovog posla i činjenica da nije donio jednu ili više presuda nije od važnosti. Za krivca kao što je Šimetin sud nije mogao ustanoviti nikakovih olakšica. Kao intelektualac on se stavio u službu neprijatelja, on za njega agitira, pljačka i sudi nevine ljude. Radi navedenih razloga sud ga je proglasio krivim i presudio kao u dispozitivu. Kazna mu je odmjerena prema stepenu njegove krivične odgovornosti i počinjenim djelima, a na temelju Uredbe o vojnim sudovima. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! Zapisničar: Jugoslav Crnković [v.r.]

M.P.474 _____________

Pretsjednik, kapetan: Kovačević Žarko [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 1007, VKR – 4/1950.

473 Presudu Vojnog suda Komande grada Zagreba I. Šimetinu Viši vojni sud JA potvrdio je 3. kolovoza 1945. Usp. Državni arhiv u Zagrebu, 1007, VKR – 4/1950. 474 Okrugli pečat: Vojni sud Komande grada Zagreba (u sredini grb DF Jugoslavije).

568

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement