Page 114

169. 1945., srpanj 22. Zagreb

Vojni sud II. JA preinačuje osam smrtnih presuda Vojnog suda Vojne oblasti zagrebačke, Vijeća kod Komande varaždinskog područja, na dugogodišnje kazne lišenja slobode s prisilnim radom i potvrđuje jednu smrtnu presudu _____________

VOJNI SUD II. JUGOSLAVENSKE ARMIJE II. SUD BR. 2040-2044, 2046-2071, 2206-2231, 2255-2273/45. Primljeno: Riješeno: 22. jula 1945. ZAGREB

U

I M E

N A R O D A

J U G O S L AV I J E !

Vojni sud II. Jugoslavenske Armije na svom zasjedanju održanom dne 21. jula 1945. preispitujući presude vojnog suda vojne oblasti Zagrebačke vijeća kod Komande Varaždinskog područja, p r e s u d i o j e : Presude: Sud br. 630/45 od 17. jula 1945. kojom je Pospiš Stjepan presudjen na kaznu smrti strijeljanjem. Sud br. 698/45 od 17. jula 1945. kojom je Drvarek Anka presudjen na kaznu smrti strijeljanjem. Sud br. 151/45 od 12. jula 1945. kojom je Brezovec Stjepan presudjena na kaznu smrti strijeljanjem. Sud br. 288/45 od 12. jula 1945. kojom je Šestanj Vjekoslav presudjen na kaznu smrti strijeljanjem. Sud br. 317/45 od 14. jula 1945. kojom je Gregurić Franjo presudjen na kaznu smrti strijeljanjem. Sud br. 318/45 od 14. jula 1945. kojom je Gregurič Alojz presudjen na kaznu smrti strijeljanjem. Sud br. 327/45 od 14. jula 1945. kojom je Pavlović Milan presudjen na kaznu smrti strijeljanjem. Sud br. 130/45 od 9. jula 1945. kojom je Obsinger466 Emil presudjen na kaznu smrti strijeljanjem.467 466 467

562

Ispravno bi bilo Obsieger. Usp. dok. br. 144.

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement