Page 113

Krivnja njegova za gore opisana djela očevidna je. On kao čovjek visoke obrazovanosti, koji je čitav svoj vijek proživio među narodom i koji je poznavao dušu i osjećaje tog naroda, svijestan da je ogromna većina protiv okupatora i ustaštva, kao njegov duhovni pastir okreće mu leđa i vjerno se podaje u službu najvećih neprijatelja tog naroda. Ulazi u Hrvatski sabor kao tzv. izabrani narodni zastupnik iako mu je poznato bilo, da ga narod nije izabrao. U istom Saboru glasovanjem potvrđuje odredbe predložene Saboru od Pavelića, koje su se ticale odcjepljenja jednog dijela Hrvatske i pripajanje tog dijela Italiji, i time vršio izdaju nad svojim narodom. Istodobno glasovanjem potvrđuje kao zakonitost i sva ona zlodjela, koja je Pavelić i njegov ustaški režim izvršio nad našim narodom masovnim hapšenjima, mučenjem, ubijanjem i odvođenjem u logore i na prisilan rad tisuća i tisuća našega naroda, zatim uništavanjem, pljačkom, paležom i uopće opustošenjem naše zemlje i narodne imovine. Pa i poslije u god. 1943. kada je naša vojska oslobodila Koprivnicu, iako tom prilikom nije uziman na odgovornost radi svog prijašnjeg protunarodnog političkog djelovanja, te dobro upoznat s linijom NOP-a, on nakon napuštanja spomenutog grada od strane naše vojske i dalje ostaje u ustaškom pokretu, propagira ga među mladeži, stoji u najužim vezama s Bobanom i ostalim krvavim ustaškim funkcionerima, te im služi na sve moguće načine i u svakoj prilici, a na štetu svoga naroda. Jednom riječi on živi i radi baš suprotno temeljnim načelima i dogmama rimokatoličke crkve. Slobodnom ocjenom gore navedenog činjeničnog stanja sud se je uvjerio o postojanju krivičnih djela, tako i krivičnoj odgovornosti okrivljenog za ista. Izrečena kazna primjerena je težini i značaju počinjenih djela, kao i veličini odgovornosti okrivljenog. Prilikom odmjeravanja kazne sud je stekao uvjerenje, da je okrivljeni nepopravljiv i da bi u buduće bio samo na štetu našoj narodnoj zajednici, kada bi mu blažu kaznu odmjerio. Osuda se temelji na propisima Uredbe o vojnim sudovima. Smrt fašizmu - sloboda narodu! Zapisničar – potpukovnik Lav Malnar [v.r.]

M.P.463

Pretsjedatelj - poručnik Jerko Matulović [v.r.]

Gornja presuda preinačena je po Vojnom sudu II. Jugoslavenske Armije II. Sud br. 2089/45 od 18. jula 1945, tako da je Pavunić Stjepan osudjen na 20 g. /dvadeset/ godina lišenja slobode s prinudnim radom i 5 /pet/ godina gubitka građanske časti.464 22. VII. 1945

M.P.465 _____________

Sekretar, potpukovnik: Lav Malnar [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Bjelovaru, 0331. Z. Despot, Vrijeme zločina. Novi prilozi za povijest koprivničke Podravine, Zagreb - Slavonski Brod, 2007., str. 323.-326. 463 Okrugli pečat: Vojna oblast X. Korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ Vojni sud (u sredini zvijezda petokraka). 464 Usp. dok. br. 126., 159., 284. i 287. 465 Okrugli pečat: Vojni sud II. Jugoslavenske armije Vojne oblasti Zagrebačke (u sredini grb DF Jugoslavije).

561

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement