Page 107

Da bi se taj problem što prije i ispravnije riješio izvadio sam iz popisa sve one koji su zarobljeni u Sloveniji i zatočeni u logor te taj spisak otposlao na komandu područja s tim, da ona naloži komandi logora u Vel. Pisanici, iste uputi nadležnim Oznama, kako bi ove mogli za koje postoji optužni materijal, ove predati sudu, a ostale pustiti na slobodu. Učinio sam nadalje nekoliko pregleda zatvora okružnog narodnog suda u Bjelovaru i utvrdio, da stanje zadovoljava kako u higijenskom tako i prehrambenom pogledu. U pritvoru se nalazi 36 ljudi, dok se ostali brane iz slobode. Da se i ovi ne brane iz slobode uzrok je, što se radi o težim djelima, a i iz razloga, što im se mjesto stanovanja nalazi vrlo daleko, a istažni postupak je pri kraju, pa ih se do glavne rasprave, koja će se održati kroz kratko vrijeme, nije našlo za potrebno pustitit na slobodu. Primjetili smo da osim nekoliko iznimaka kotarski sudovi ne šalju svoje kaznene presude, pa će trebati u tom pogledu intervenisati. Osim poslova koji spadaju u krivično-gradjansko odjeljenje pomagao sam drugarici koja je zadužena personalnim odjeljenjem prilikom organizacije i izbora narodnih tužitelja. Tako sam u desetak slučajeva održao referate o značaju i ulozi narodnih tužitelja u našoj organizaciji narodne vlasti. Do sada sam održao jednu konferenciju sa narodnim tužiteljima grada Bjelovara, na koju sam medju ostalim izabrane uputio narodne tužitelje u temeljna načela našeg zakonodavstva kao i u zakon o zaštiti nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj, zakon o sabotaži i špekulaciji, kao i u zakon o zabrani izazivanja vjerske, rasne i nacionalne mržnje. Za 22. ov. mj. sazvana je konferenciju izabranih narodnih tužitelja i ostalim problemima. SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU ! Javni tužitelj okuga Bjelovar: Pomoćnik kriv.gradj. odjeljenja: Lupert Ivan, s.r. _____________ Kopija, strojopis HDA, Zagreb, 421, 5/128. Z. Dizdar, V. Geiger, M. Pojić, M. Rupić (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti, Slavonski Brod, 2005., str. 227.-231.

555

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement