Page 104

1945., srpanj 20. Bjelovar

166.

Izvješće Javnog tužitelja Okruga Bjelovar, upućeno Javnom tužitelju Hrvatske, o djelotvornosti OZN-e koja je uhitila sve “reakcionare”, o stanju u logorima i zatvorima, te o radu vojnih sudova _____________

JAVNI TUŽILAC OKRUGA, BJELOVAR Broj: Pov. 36/45. Bjelovar, dne 20. VII. 1945. JAVNOM TUŽIOCU ZA HRVATSKU454 u Z a g r e b u Izvještaj Od 15. VI. do 20. VII. 1945. godine

1. Politička situacija na našem okrugu u zadnje vrijeme s jedne strane se znatno popravlja tj. nakon amnestije domobranima i upućivanja ih u Jugoslavensku Armiju, narod je uvidio čvrstinu našeg pokreta što nismo zadržali domobrane u zarobljeničkim logorima jednako sa ustašama, tu smo priliku iskoristili i tumačili narodu da će mo zadržati u zarobljeničkom logoru samo domobranske oficire, koji su bili osnovni krivi za sve one koji su došli u logor, a nisu niti svjesno pošli u domobranstvo, već su na propagandu i nagovore pojedinih reakcionera Mačekovaca otišli u domobranstvo, a time smo raskrinkali pred narodom i sve takove reakcionere koji su nagovarali ljude da idu u domobranstvo, a ne u NOV-u, tim se je narod i sam uvjerio u reakcionarni rad raznih protunarodnih elemenata tako, da sada kada su baš ti osnovni krivci sa terena bili hapšeni, da je narod to shvatio da se oni trebaju i kazniti kao pomagači svih zlodjela koje je neprijatelj počinio u našoj zemlji. No s druge strane se je u pojedinim selima i pogoršalo političko stanje povodom vraćanja interniranih Srba iz Srbije svojim kućama, koji su prilično izspoljili svoj šovinizam i samovolju prilikom traženja svojih stvari, tako da je tim njihovim nastupom prema Hrvatima kao i prema samoj vlasti došlo do nepovjerenja i zaoštrenih odnosa izmedju jednih i drugih. Uzrok tomu je najviše labavost pojedinih organa narodne vlasti, koji nisu bili toliko čvrsti i energični da to odmah u početku odstranjuju, pa i time narod je shvatio u takovim pojednim selima da i sama vlast ide njima na ruku. Sasvim je razumljivo da je reakcija to iskoristila i da su povodom toga nastojali razbiti jedinstvo i bratstvo Srba i Hrvata i unijeti novu smutnju i nepovjerenje naroda prema narodnoj vlasti. No upornim političkim radom svih naših organizacija i učvršćivanja same naše vlasti, pomalo se takovi slučajevi ublažuju, a tamo gdje ne pomaže politički rad uz pomoć svih naših organizacija i narodnih tužioca osnovne krivce predvest ćemo pred sud. Inače sama reakcija je na našem okrugu prilično ošamućena i razbijena, jer uglavnom su svi osnovni reakcioneri po OZN-i pohapšeni, gdje se još i sada nalaze i protiv njih vodi postupak. 454

552

Jakov Blažević.

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...