Page 100

savladati ogroman posao koji je bio pred njima. Isto tako stanje je i u zarobljeničkom logoru gdje imade oko 2.000 zarobljenih /domobrana, ustaša/ a aparat koji vodi saslušanje tih zarobljenika sastoji se svega od tri do četri čovjeka, koji nisu u stanju da brže likvidiraju taj posao. Stanje u zarobljeničkom logoru je vrlo slabo, radi nevodjenja računa o higijenskim prilikama, koje su na vrlo niskom stupnju. Poduzeli smo mjere kod nadležih vojnih vlasti u čiji djelokrug spada pitanje zdravstvenog stanja u logorima. No tom prilikom nastala je potreba za nadležnim, jer su se svi izgovorali da to ne spada na njih. Da bi se taj logor što prije likvidirao zatražili smo kod OZN-e za okrug da poveća aparat koji bi vršio saslušanje, no oni u tom pogledu nisu mogli udovoljiti pošto ni sami nemaju dovoljan broj kadra. Ovakovo stanje u logoru stvara nepovoljnu političku situaciju u narodu. Ne samo obzirom na političke prilike, već i obzirom na higijenske prilike koje su kao što smo iznijeli na vrlo niskom stupnju, osjeća se potreba istog logora što prije. U radu sindikalnih organizacija nije zapaženo grešaka koje bi išle na štetu, kako općeradničkom pokretu, tako i pojedinaca. No zapaža se da sindikalne organizacije u radu nemaju dovoljno iskustva, da bi mogle rješiti sve probleme koji stoje pred njima. Što se tiče samog rada kako u tvornicama tako i na opće privrednom polju zapaženo je manje pojava sabotaža koje radnici većinom sami otklanjaju. Političko stanje među radništvom nije na naročitoj visini i to iz razloga što su njihove materijalne prilike vrlo slabe, jer u stvari do sada nisu dobili mnogo pomoći, a neprijateljski agenti koji vide našu slabost na ekonomskom polju iskorištavaju to u svoje propagandne svrhe medju radništvom. Vrlo dobar utisak dalo je sudjenje ratnim špekulantima. Prije samog sudjenja nekolicini ratnih špekulanata sakupilo se veliki broj radnika i tom prilikom demonstrirali protiv istih. Našim dolaskom u novooslobodjene krajeve narod tih krajeva u ogromnoj većini dočekao nas oduševljeno. Uzimajući u obzir to stanje vjerovalo se da će danas biti mnogo bolje stanje nego što smo ga zatekli u samom početku. Danas se medju narodom na našem teritoriju, a osobito u gradu osjeća u nekoj mjeri plašljivost. Razlog tome bila su česta hapšenja od strane OZN-e u samom početku, koja su se dogodila u vezi sa ranijom neprijateljskom propagandom da će ih partizani sve pobiti. Ta plašljivost pomalo se otklanja time, što narod faktično vidi da se kažnjavaju samo krivci, dok oni koji nisu krivi puštaju se. Dolaskom Kordunaša na karlovačku pijacu dolazila je veća količina živežnih namirnica na istu. To je bilo u vrijeme kada su se izmjenjivale okupatorske novčanice, a narod još nije bio dovoljno upućen u vrijednost zamjenjenog novca, tako da su cijene porasle. Neprijateljski agenti ovakovo stanje iskoristili su u raspirivanje šovinističke mržnje. Sve do sada ubačene neprijateljske parole zadiru uglavnom na ekonomsko polje gdje znadu da je naša vlast najslabija. Općenito se može reći da je ovakovo stanje prouzrokovao nerad, ne samo antifašističkih organizacija, nego sviju nas na tom polju. Izmjenu okupatorskih novčanica kao što smo već ranije rekli iskoristiše neprijateljski agenti većinom na tržištu, gdje je za poljoprivredne proizvode /koji nisu maksimirani/ bila dozvoljena slobodna prodaja, tako da je nekim artiklima bila cijena mnogo viša nego što je to bilo ranije u kunama. Ovo je uglavnom pogodilo radnika i namještenika koji nisu bili u stanju da si zbog svog slabog materijalnog stanja kupe najnužnije, pa se često čulo negodovanje istih. Danas se to stanje već pomalo sredjuje i cijene tim artiklima postaju svakog dana normalnije.

548

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement