Page 99

SMRT FAŠIZMU - SLOBODA NARODU! M.P.56 ZA POVJERENIŠTVO: rilog: Dva saslušna zapisnika55 P lica poslanih vojnom sudu.- Stevo …57 [v.r.] _____________ Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 30/33, kut. 16

21. 1944., prosinac 30. Virovitica

OZN-a za Okrug Virovitica u izvješću za prosinac 1944. OZN-i za Slavoniju opisuje stanje u kotarevima Virovitica, Daruvar i Grubišno Polje, posebice raspoloženje stanovništva, te prikazuje rad OZN-e i navodi protjerivanja, uhićivanja, saslušanja i suđenja “neprijatelja” _____________

OPUNOMOĆENIŠTVO OZNE za okrug Virovitica Broj Str. pov. …............. /44. Dana 30.XII.1944. g. Predmet: Mjesečni izvještaj za mjesec prosinac dostavlja se.OTSJEKU ZAŠTITE NARODA ZA SLAVONIJU,

PO L O Ž A J Kotar Virovitica: I. Politička situacija: Na ovome kotaru politička situacija nepovoljna je uslijed djelovanja Mačekovaca i “bijele garde”. Ispoljuje se najviše u tome što vješto proturivaju razne alarmantne vijesti medju narod, kako bi medju narodom stvorili neraspoloženje prema našem pokretu i Prilozi (zapisnici) nisu pronađeni uz izvješće. Okrugli pečat: Otsjek za zaštitu naroda Slavonije Povjerenstvo Daruvar (u sredini zvijezda petokraka). 57 Prezime nečitko. 55 56

99

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement