Page 98

objava, mi smo dana 23.XII. poslali jednu desetinu vojske, da stanu na izlaz Češkog doma, te da legitimiraju sva lica i koji su bez propusnica doprate u Povjereništvo. Tu je bilo 50 osoba bez propusnica. Tako smo izvršili pregled svih lica, koja su se tada kretala bez propusnica. Pojačali smo kartoteku za sve političke i neprijateljske organizacije. U radu je popis naših funkcionera odnosno funkcionera antifašističkih organizacija, koje ćemo popuniti i čim prije k Vama poslati a po jedan primjerak ostaviti kod nas u evidenciji. Izvršili smo reorganizaciju mreže. Sem toga redovito se potvrdjuju propusnice za civile, koje su dobili od kotarskog ili gradskog NOO-a, gdje su zaposlene dve kancelarijske sile. Ostala dva pisara su radili neke popise radnja zanatlija u gradu, dok pisar Stanko radi na dopisima, saslušnim zapisnicima i pisanju izvještaja. /…/ IV. PLAN RADA ZA IDUĆI MJESEC: 1) Osnovati kartoteku radničkih odbora u gradu. 2) Prikupiti podatke za funkcionere NOO-a i JNOF-a u gradu. 3) Nastojati otkriti mrežu bjele garde. 4) Mrežu povjerenika podići i specijalizirati i vaspitati za bolji rad kako povjerenike, tako i organe. 5) Postaviti čovjeka na saobraćajnu liniju t.j. vlaku i želj.[ezničkoj] stanici. 6) Nastaviti dalje sa čišćenjem svih elemenata, koji su štetni po NOB, a koji još nisu otkriveni u gradu. Plan rada od prošlog mjeseca ispunio se sa 75%. VII. R A Z N O: U mjesečnom izvještaju zatvorenika, koji Vam prilažemo o brojnom stanju, koji se prošli kroz naš zatvor ne ćemo moći dati točne podatke za neke točke, kao stranačka pripadnost, mišljenje naroda i gdje je služio vojsku. Još uvijek se kod nas u zatvoru nalaze Častek i kumpanija koji čekaju javno sudjenje, a zatvoreni su kod nas u tri grupe, da se ne mogu sastajati, te stoga nam je otežan rad zakrčenjem mjesta u zatvoru. Ocjena osoblja, koje kod nas radi nisam unašao za svakoga konkretno obzirom da bivši načelnik vrlo dobro poznaje sve osoblje. U ovom izvještaju prilaže se sljedeće:54 1) spisak zatvorenika, koji su prošli tokom mjeseca kroz naš zatvor, 2) spisak zatvorenika, koji se sada nalaze u zatvoru, 3) jedan plakat, rukom pisan, izdan po HSS-u, 4) jedan elaborat. 54

98

Prilozi (popisi, plakat i elaborat) nisu pronađeni uz izvješće.

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement