Page 97

b) Bjela garda: Primjetili smo putem jednoga popa, koga smo morali uhapsiti, a o čemu ću Vam poslati jedan referat, da se neki gimnazijalci spremaju u bjelu gardu. Ovoga puta mi nebi poimenice navadjali koji su to mladići obzirom na referat, a sem toga još nije ni isti pop po tome detaljno saslušan da bi izrekao koji su to mladići. Inače drugi formacija ili pojava u samome gradu nije bilo u vidu bjele garde. c) Četnici: Obzirom da je grad naseljen većim djelom Češko-Hrvatskim življem ne osjeća se niko djelovanje četničkih tendencija. Primjetiti je jedino da pojedina lica (srpska) više u okviru NOB-a skloni Englezima. č) Križari i svetopismaši: Sve križarske pojave odnosno svi križari u prvom redu naklonjeni su mačekovštini. Njihov rad osjeća se kako smo mogli zaključiti u širenju alarmantnih vjesti pisanjem pojedinih parola, kao što smo dva puta našli napisano na kući “ŽAP”. Drugu podršku dobivaju od ovdašnjih popova, a naročito od 44191623141341 i 6928442143782536 kao i od popova na Diošu, kojih imade oko 30. Popovi sa toga Dioša odlaze stalno u Zagreb kao što je jedan na koga smo ranije pazili otišao prije 8 dana opet u Zagreb, zove se 131441171920-270107. Novoorganizirani svetopismaša koji bi prilazili nije se u jačem smjeru opažalo. Raniji njihov rad kako i danas samo “Boga” i “Boga”. d) Udružena reakcija: (Ne znam kako bi ih drugim rječima nazvao, nego udruženu reakciju). U vezi sa time iznašam stav pojedinih ljudi iz svih političkih grupacija i nacionalnosti. Svi ovi elementi upereni su protiv NOP-a, a većinom služe sa svojim stavom, govorom, kao i radom svjetskoj reakciji. Nekoliko ovako istaknutih osoba, koji su ranije bili neki HSS-ovci, pa čak i kulturbundaši, a i ustaški simpatizeri, koji se gibaju kako vjetar piri, a u stvari ostaju u službi i koristi samo kako smo rekli svjetskoj reakciji. Navesti ćemo par tih istaknutih ljudi, a koje mi opširnije vodimo u svojoj evidenciji i paskom. 1014343613, Čeh jedan od najvećih bogataša u Daruvaru, koji je usko vezan sa nekim 13171128141916 i pretsjednikom gradskog NOO-a, koji je takodjer Čeh, a svi su oni t.j. ta kumpanija posjećena češće od majora NOV-e 283625612699. Drugi su po grupama kao i ovi gore samo ih ne bi poimenice navadjao, ali u glavnom imade ovakovih oko 16 na koje smo mi obratili pažnju. Isti ti ljudi u prvom redu nastoje da steknu protekciju kod naših rukovodioca da bi lakše mogli saznati za naše slabe strane. Tako se primjetilo poslije hapšenja 373629166117-192041, koje je izvršeno tajno po noći da 6629274113-169925111236 koja je bila glavni kumpanjon iste i veliki anglofil govori da su to napravili partizani, dok se to više nije nigdje čulo sem nje. IV. RAD POVJERENIŠTVA: Tokom mjeseca uhapšeno je u gradu i sa kotara 26 lica. Od toga poslano je u Mobilni centar 9, u vojni sud 3, u OZNU za Slavoniju 1, puštena su ispod istrage 3, Povjereništvu Grubišno Polje poslan 1, Komandi mjesta Daruvar 2, Povjereništvu OZNE Pakrac 1. Kod nas nalaze se pod istragom 5, koji su većim djelom politički krivci, a što ćete vidjeti u priloženom izvještaju zatvorenika. Kako se je primjetilo da na zabavama ili mitinzima se režu kaputi i krade koješta, a kraj toga se je opazilo da je bilo lica, koja se kreću bez propusnica ili bez ikakovih

97

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement