Page 93

Na filipovačkoj ciglani imade oko 25 radnika većinom Talijana. Sada se radi na prebacivanju zemlje i pripremanju iste za proljetni rad. Opravljeni su gotovo svi stanovi oštećeni pri napadu i usposobljeni za stanovanje i doček Crvene Armije. Prehrana stanovništva i radništva nije problem. Narod osobito radništvo oskudjeva u veliko za sol, odjeću i obuću. Snabdjevanje ogrevnim drvima ide dosta teško. Pored osnovne postoji učiteljska i građanska škola, razni kursevi, administrativni, učiteljski, šoferski, želj.[eznički] za strojovođe. U Hrvatskom Domu održavaju se često priredbe. Otvoren je narodni univerzitet koji se održaje svakog četvrtka. Postoje svi uslovi za povoljno razvijanje prosvjete kako u Pakracu tako i za okolicu. U bolnici je stanje normalno. Postoji ambulanta gradskog NOO-a i vojna. Zarazni bolesti nema. Kupalište Lipik. Stanovnici Lipika koje je fašizam uspio toliko pridobiti i ustaški nastrojiti još se uvijek drže rezervisano prema NOB-i. Za vrijeme NDH tu je cvala, švapska i mađarska organizacija kulturbunda. Mali je broj naših iskrenih ljudi koji su oduševljeni NOP. Jedva se nateglo za mjesni NOO i JNOF. I tu bi trebalo neke smjenuti. Većinom su to građani koji u svakom čovjeku iz Lipika bio on ustaša ili kulturbundovac gleda poštena čovjeka. Dugo se vremena povlačilo pitanje istjerivanje neprijateljskih familija iz Lipika. To je kod ovakovih građana pobrkalo političku situaciju, pošto to u opće nisu mnogi odobravali. Znaju često zapitati: “Pa kako to, partizani su govorili, da djeca i familije ustaša ne odgovaraju i ne snose krivice za djela koja su oni počinili. A gle sad to ne vrijedi?” Sličnih izjava imade i više. Mađari i Švabe rasturuju i objašnjavaju: kada dođe Crvena Armija da će to sve drugovačije biti i da se neće nitko proganjati niti hapsiti. Mačekovci Ljevaković Ilija i Blaž tumače, da će Crvena Armija stići iz Beograda, a Englezi iz Zagreba. Dne 15. i 16.o.mj. istjerano je na neoslobođeni teritorij iz Lipika 66 osoba kao narodnih neprijatelja Mađara, švaba i dvije familije ustaške. Konfiskacija je od strane Okružnog NOO-a bila vrlo aljkava i neorganizovana tako da se pljačkalo robu i razne stvari od poverenika iz komisije, vojske i seljaka. Već prvoga dana hapšenja u veče depešom je naređeno, da se vojska OZN-a krene za Daruvar što je i učinjeno. Komanda mjesta raspolaže s malim brojem straže tako da se pljačka nije mogla sprečiti. Time je situacija još više pogoršala, dok je reakcija to istjerivanje i pljačku iskoristila u svoje propagandne svrhe. Mnogo je bilo intervenisanja za izgonjene. Najreakcionarnije su elementi Medvedić, dr. Gudec, Matković, zubarica, Vera Žiga, apotekar Žiga, zatim nekoliko Ljevakovića i Klaića. Dr. Gudec daje bolovanje zdravim osobama, da bi bile oslobođene od rada. Jednom prilikom komesar mjesta drug Veco u vezi [sa] time uputi zdravu drugaricu partizanku k njemu na liječnički pregled i dade joj 1.000 kuna, neka joj plati. Drugarica dođe doktoru objasni mu da je bolesna te da je tjeraju na rad. Ona ga zamoli, da je pregleda i da joj dade bolovanje. On ju pregleda i dadne joj nekoliko dana bolovanja bez novaca.

93

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement