Page 88

familija konfiskovana je prevozi se u magazin Opć.[inskog] NOO-a Drenje, pošto je nije moguće prebaciti u Levanjsku ili Breznicu, radi nevremena i pomanjkanja sprege. /…/ Smrt fašizmu – Sloboda narodu ! Za komitet : _____________ Kopija, strojopis HDA, Zagreb, 1220, 165/6719 Z. Dizdar, V. Geiger, M. Pojić, M. Rupić (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti, Slavonski Brod, 2005., str. 51.

17. 1944., prosinac 2.

Okružni komitet KP Hrvatske Slavonski Brod izvješćuje o protjerivanju njemačkih obitelji iz sela Đakovštine pod partizanskom vlašću _____________

OKRUŽNI KOMITET KPH BROD 218 2. XII. 1944. I Z V J E Š TAJ

POLITIČKA SITUACIJA

/…/ /…/ U izgonu Nijemaca sa našeg okruga moglo se primjetiti i da je dobar dio od njih sa veseljem odlazio, dočim iz nekih sela na djakovačkom kotaru kao na pr. iz sela Kešinaca i Gašinaca nisu htjeli da se odazovu na poziv da idu u Njemačku, već naprotiv stalno su bježali pred gestapovcima i skrivali se samo da ne idu u Njemačku. Ovih dana smo istjerali švabe iz sela Gašinaca, te kada smo im mi pokupili spregu i ostalo bili su upućeni u Djakovo, medjutim drugi dan isti su se vratili i izjavljuju, da radije vole poginuti u svojoj kući nego da idu u Njemačku, ali i pored toga mi smo nastavili sa njihovim izgonom bez obzira htjeli oni ići ili ne. /…/ _____________ Kopija, strojopis HDA, Zagreb, 1220, 164/6497 Z. Dizdar, V. Geiger, M. Pojić, M. Rupić (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti, Slavonski Brod, 2005., str. 52.

88

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement