Page 87

Izvornik, strojopis AV, Sremski Karlovci, 170 – 69/944 V. Dedijer, Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita, Treći tom, Beograd, 1984., str. 183. – N. Radović, D. Sinđelić - Ibrajter, V. Weiss, Dunavske Švabice, II, Sremski Karlovci, 2001., str. 264.

16. 1944., prosinac 1.

Kotarski komitet KP Hrvatske Đakovo izvješćuje Okružni komitet KPH Slavonski Brod o protjerivanju njemačkih, mađarskih i ustaških obitelji iz sela pod partizanskom vlašću _____________

Kotarski komitet KPH Djakovo Dne, 1. XII. 1944. Okružnom komitetu KPH

BROD

POLITIČKI I Z V J E Š TAJ /…/ Sama politička situacija popravlja se. Pred nama su bili problemi upoznati narod o Sporazumu Tito Šubašić, raskrinkavanje unutarnje i vanjske reakcije po čemu smo i radili i narodu je objašnjavano na masovnim sastancima i zborovima, što je i imalo dobar učinak. Nadalje bio je problem istjerati neprijateljske familije Njemaca i ustaša, što je već do sada skoro u potpunosti učinjeno. Narod je to gledao nejasno i zauzimao pomirljiv stav, ali kada smo im objasnili razumjeli su, dok u selu Bračevcima narod je branio ustaške familije, samo radi toga što se boje upada neprijatelja i osvete na partizanskim familijama, zbog toga je dolazilo do intervencije, za iste. Iseljavanje Njemačkih familija nije narod protestirao i narod odobrava i tako je izvršen izgon Njemačkih familija na Opć.[ini] Bračevci. U selu Bračevcima 4 Njemačke, 1 ustaška familija, u selu Bučju 1 Njemačka familija, u Potijanima 7 Njemačkih familija. Na Opć.[ini] Drenje istjerane su neke ustaške, Njemačke i Madjarske familije. U selu Kućancima, Drenju i Preslatincima. U selu Drenju pomagala je i vojska tako je došlo do slučaja da se 1 Madjar kog se je selilo bunio i suprotstavljao tako da ga je 1 drug ubio iz puške. Premda su zato opravdani razlozi kod naroda je to loše djelovalo, naročiti prema pravilima da nitko neće biti sudjen bez prethodnog sudskog postupka. Imovina istih

87

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...