Page 86

disciplini, ishrani, smeštaju kao i u duhu koji treba u njima da vlada. Prema potrebi u te radne jedinice mogu biti mobilisani i obveznici ostalih narodnosti. 2/ Postupak prema Njemcima koji su u ogromnoj većini stajali na strani zlikovačkog njemačkog fašizma i koji su svoju djecu slali u njemačke SS jedinice u kojima se i dan danas bore - biće sledeći: a/ u našu NOV mogu stupiti samo oni Njemci koji su to zaslužili svojim aktivnim antifašističkim radom. Sve ostalo muško stanovništvo njemačke narodnosti od 16 do 60 god. podleže obaveznoj radnoj službi. Obveznici obavezne radne službe biće okupljeni u odgovarajućim kasarnama i logorima, organizovani u radne jedinice, i pod potrebnim osiguranjem upućivani na radove kako to budu zahtevale prilike. U kasarnama i logorima radne službe treba da vlada oštra vojnička disciplina, ali oni ni u čemu ne smiju da liče na fašističke logore, koji su bili mučilišta i grobnice naroda. b/ svi oni Njemci koji su aktivno sudjelovali u zločinima nad mirnim stanovništvom za vreme okupacije fašističke imaju biti stavljeni pred Vojne sudove koji će ih kazniti zasluženom kaznom. v/ u slučajevima kada to zahtjeva vojna situacija ili sigurnost naše pozadine moći će se po specijalnom odobrenju Vojne Uprave izvršiti iseljavanje sveg njemačkog stanovništva iz pojedinih gradova i sela u druga za to pogodnija sela, gdje će se nad njima moći sprovesti bolja kontrola. 3/ Od svih onih krivaca, koje presudi Vojni sud na izdržavanje kazne u logoru, formiraće se jedinstveni logori bez obzira na narodnost. Ljudstvo koje se nalazi u tim logorima lišeno je slobode i izdržava svoju kaznu. To znači da im se zabranjuje svaki kontakt sa stanovništvom i da će se na radove upućivati pod strogom kontrolom. I u tim logorima postupak mora biti čovječan kako to i odgovara načelima N.O.V. 4/ Sva prijašnja naređenja Vojne Uprave po ovom pitanju se stavljaju izvan snage. Vojne oblasti će se postarati, da se ovo naređenje najhitnije dostavi svim Komandama mesta i sreskim stanicama i da se ono tačno sprovede. Svaka Vojna stanica, Komanda mjesta i Komanda područja ima da pismeno preko svojih nadležnih organa potvrdi Vojnoj Upravi prijem ovoga naređenja sa satom i sa datumom prijema. Svaki onaj rukovodilac, bez obzira na kojem se položaju nalazi biće vrlo strogo kažnjen za sve one greške koje se u buduće budu događale po ovom pitanju. Sa sadržajem ovog Naređenje imaju se upoznati svi organi Vojne Uprave od narodnog stražara do najvišeg rukovodioca. SMRT FAŠIZMU SLOBODA NARODU!

M.P.49 _____________

KOMANDANT GENERAL-MAJOR, IVAN RUKAVINA S.R.

49 Okrugli pečat: Vojna uprava Narodno oslobodilačke vojske Jugoslavije za Banat, Bačku i Baranju (u sredini zvijezda petokraka).

86

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement