Page 78

i dugogodišnjeg stariješinu sokola kralj.[evine] Jugosl.[avije]. U raznim mjestima u kojima je službovao/ ovo: 1. /… “pokojni Predavec /podpredsjednik H.S.S./ nije ubijen od četnika, već je njegova smrt uzrok privatne naravi 2. /… “što bi značilo osveta … svi koji sjedite u ovoj sali ni jedan ne bi od vas tu više sjedio od onih koji bi se osvećivali 3. / … “historija /uzvišenim glasom/ će kroz vijekove, za uvijek bacati ljagu na hrvatski narod za pokolje nad Srbima”. Dr.K. 11.XI.44.38 _____________ Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 30/11-2, kut. 3

11. 1944., studeni 14.

Glavni NOO Vojvodine, izvješćuje sve NOO-e u Banatu, Bačkoj i Baranji o razlozima uvođenja Vojne uprave za Banat, Bačku i Baranju39 14. XI 1944.

_____________

GLAVNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR VOJVODINE SVIM NOO U BAČKOJ, BANATU I BARANJI

Kao što vam je poznato, odlukom Vrhovnog komandanta naše vojske, druga Tita u Banatu, Bačkoj i Baranji uvedena je Vojna uprava.40 Ova mera poduzeta je zbog toga što u ovim našim krajevima živi mnogo Nemaca i Mađara koji su se za vreme okupacije neprijateljski držali prema slovenskom stanovništvu učestvujući u svim zverstvima koja je okupator organizovao protiv našeg naroda. Naročito su ovdašnje Švabe varvarski se odnosile prema Srbima, a i ostalim našim narodima. Zato je potrebno da se temeljito obračunamo sa svim Švabama a i sa onim Mađarima koji su vršili zločine. Usled velikog broja tih neprijateljskih elemenata, koji žive u našoj sredini, naša narodna vlast nije mogla odmah da ima onaj autoritet koji bi trebala i morala da ima. Zatim, potrebno je voditi računa o napuštenoj imovini i o svoj imovini narodnih neprijatelja. Sve te zadatke teško bi mogla da izvrši nova narodna vlast i zbog svega toga uvedena je u ovim našim krajevima Vojna uprava. Dopisano rukom. Usp. J. Popov, Razlozi uvođenja vojne uprave na području Banata, Bačke i Baranje 1944., Zbornik Matice srpske za istoriju, br. 55, Novi Sad, 1997., str. 87.-109. 40 Usp. dok. br. 8. 38 39

78

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement