Page 77

Pristaše hrv.[atske] selj.[ačke] stranke se neprivlače sudjelovanju u narodnoj vlasti. Primjer u odboru Kutjevo nije ni jedan odbornik Radićevac. U gradskom odboru Pakrac su svi odbornici bivši 100% “Jugoslaveni”. U Okruž. NOO.-u Nova Gradiška su svi odbornici članovi K.P. Kod proslave oslobodjenja visjele su u Slatini na zgradi gradskog i kotarskog NOOa samo jugoslavenske zastave, a nije bilo niti hrvatske niti srpske. Na intervenciju druga Vrkljana zamjenjene su zastave. Eiller Tonka rodj. Tudja iz Poznanovca kotar Zlatar, protjerana je iz Kutjeva u Njemačku sa dijetetom 2 god. starim zbog toga što joj je muž Nijemac iz Poreća kod Kutjeva imenom Adam i sada u njemačkoj vojsci, nezna se gdje. Ona je siromašnog stanja i primila je jedan put od njem. komande 60.000.- kuna kao vojničku potporu za muža. Na sastanku prvaka pristaša HSS za kotar Požegu u Požegi spomenuto je da im se od strane odgovornih drugova osporava naziv pristaše H.S.S. Hrvatski narod u Slavoniji nije za dra. Mačeka ali voli hrv.[atsku] selj.[ačku] stranku. Priznaje zasluge N.O.P. i želi da ga se kao pristašu H.S.S. prizna kao ravnopravnog faktora. Odnosi izmedju Hrvata i Česa u požeškom kotaru, /za razliku od daruvarskog kotara, gdje se Hrvati i Česi slažu/ je slab. Česi su dosta drski, dezertiraju iz N.O.V. i slabi su borci. Mato Lipčanin predsjednik upr. Odjela okruga Nova Gradiška veli da su Hrvati Novskog kotara Mačekovci i da ne pristupaju u N.O.P. Drug Katalanac, član Obl.[asnog] N.O.O. za Slavoniju pak veli, da su to ljudi pošteni i da im treba znati samo pristupiti i predobiti ih a ne osuditi ih i to još bez ikakvog dokaza, što čine komunisti-sektaši. Na sastanku prvaka Radićevaca kotara Daruvar /9.XI./ gdje Hrvati i Česi žive zajedno i pristaše su i jedni i drugi H.S.S., vele ti prvaci dase neosjećaju ravnopravnima i jednakopravnima sa Srbima što se vidi po tome kako je koja narodnost zastupana na odgovornim mjestima u narodnoj vlasti i J.N.O.F.-u. Imaju utisak da je bratstvo i jedinstvo samo na papiru. I Hrvati i Česi sudjeluju u N.O.O-ima i J.N.O.F-u, ali ih se od toga nepravilnim postupkom otudjuje i njihov rad ne priznaje /njihova izjava/. “Sl.[obodni] Dom” nedobivaju. “Srb.[ska] Riječ” dolazi i dobijaju je. Misle da “Sl.[obodni] Dom” uopće više ne izlazi. Izjavljuju da se ni Hrvati ni Česi, ni Nijemci ni Madjari ne boje komunizma i strahuju pred eventualnim dolaskom kralja Petra. Vele, da se Srbi osiljuju i drže četnički. Prigovaraju da se hapsi previše Hrvata i Čeha. /Nije bilo moguće zbog kratkoće vremena provesti istragu što je u stvari./ Komanda mjesta Daruvar šalje naloge i poziva na odgovornost sve bivše Mačekove zaštitnike zbog čina /razoružavanje bivše jugosl.[avenske] Vojske/ za vrijeme prevrata u travnju 1941. Ljudi onda iz straha bježe k bandi u uporišta. Česi vele da ih se proganja radi toga što su se god. 1941. upisali u “Kulturbund” da se spase pred ustašama. Vele, da treba razlikovati one “kulturbundaše” iz god. 1939. i one iz godine 1941., koji inače osim toga nisu ništa drugo učinili protiv N.O.B. Za vrijeme procesa protiv ustaških zločinaca u Pakracu rekao je državni tužitelj dr. Ivo Jelavić /poznajem ga lično iz bivše Jugoslavije kao 100% integralnog “Jugoslavena”

77

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement