Page 76

politiku uglavnom raskrinkavaju komunisti na sastancima i skupštinama. Treba to prepustiti isprobanim Radićevcima. Putem J.N.O.F. treba pokrenuti najšire narodne slojeve i uvući ih u sve probleme i riješavanje istih to je zadaća J.N.O.F. Bez naroda se nigdje ne da uspostaviti vlast pa je zato potrebno u narodu podići političku svijest što više. Stvaramo narodnu demokratsku vlast i ako narod nije za takovu vlast – mi je nebi mogli ostaviti. Treba zato narod politički osposobiti. Narod u Slavoniji u svom oduševljenju ne vidi opasnost i pogibelj navale Nijemaca i ustaša na oslobodjeni teritorij /gradovi/. Pogriješno je što se narod u toj pogibelji ne upozorava, tako da je narod uspavan, a kad dodje zlo biti će razočaran, jer nije pravovremeno upozoren na pogibelj. Pristaše HSS koji su dobronamjerni da pristupe u N.O.P i N.O.B. razočarani su neispravnim postupkom nekih /ne svih/ komunista, jer im isti teško pristupaju – pa narod veli “sve bi bilo dobro, mi smo svi, za N.O.P., ali jer nismo komunisti, to su nam sva vrata zatvorena samo komunistima je svuda otvoreno”. Narod uočava te nezdrave pojave pa se toga sektaštva treba riješiti što će odgovorni drugovi od strane K.P. u interesu J.N.O.F. svakako i učiniti. Da se široki narodni slojevi uvuku u rad i upoznaju se sa svim problemima potrebno je što više učvrstiti i popularizirati J.N.O.F. i preko nje zainteresirati široke narodne slojeve za sve probleme narodnog života. Volja naroda negdje ne dolazi do izražaja. Primjer: u jednom selu kotara Daruvar /većina Čeha i manjina Hrvata/ seljaci traže hrvatsku školu. Daruvarski Česi vele “ne” mora biti češka škola. Narod negdje veli da se previše ljudi hapsi i gleda u OZN-i Gestapo. Na skupštini u Daruvaru prilikom pada Beograda govorio je uz druge govornike i Čeh /drug Taras/ češki. Premda je kotar HSS. od pristaša hrv.[atske] selj.[ačke] stranke nije govorio nitko a bio je na svečanosti uz mene prisutan Tomo Gaži predsjednik Obl.[asnog] J.N.O.F. za zagrebačku oblast i drug Tomo Čiković predsjednik Okruž. N.O.O. za Bjelovar. Našeg propagandnog materijala nalazi se na terenu mnogo ali “Sl.[obodnog] Doma” se skoro ne vidi nigdje dok sa “Srp.[skom] Riječi” nije takav slučaj. Ista se preštampava i umnožava u Slavoniji što nije slučaj sa “Sl.[obodnim] Domom”. Za primjer sektašenja navesti ću izjavu druga Ferde Latin, tajnika kot.[arskog] J.N.O.F. u Požegi, koji mi je rekao da je vidio kako se “Slobodni Dom” hotimice zadržava i neda pristašama Hrv.[atske] selj.[ačke] stranke na čitanje. Kotar Požega ima 160 sela /80% Hrvati/ a dobiva svega 20 brojeva “Sl.[obodnog] Doma”. Drugi se listovi umnožavaju. Kako je to jedini list kojim se pristaše H.S.S. mogu angažirati i predobiti za N.O.P., a koji je list Hrvatima Redićevcima najbliži, to je pogreška to veća što se list ne širi više medju hrvatskim narodom. Fratru dru. Leanderu Deduš u Požegi /koji je anglofil/ groze se da će ga ubiti, našto je navodno upozoren od jednog našeg majora, jer je javio ZAVNOH-u za nepravilan stav prof. Ivezić u Požegi u pogledu vjeronauka. Bilo kako bilo grozit mu se sa smrću a da nije ni uhapšen, politički je glupo i škodi NOP.

76

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement