Page 75

NOVO-GRADIŠKI OKRUG: Obzirom na osvojenje gradova /Požega, Pakrac/ politička situacija se popravila. Srpska sela kotar Požega bila su i prije uz nas. Isto i hrvatska sela nekoliko iznimaka /selo Podgorje, Pavlovac = ustaška sela/. Kotar Požega ima 168 sela. Mobilizacija je uspjela 90%. KOTAR NOVA GRADIŠKA: Oslobodjena srpska sela sva su uz nas. Srpska sela oko pruge stoje lošije /uz nas oko 60%/. Četnici imaju utjecaja. Hrvatska sela kotar Nova Gradiška su većinom izvan našeg utjecaja, radi klanja i terora sa strane ustaša i Čerkeza, ali su demokratski raspoložena, čitaju našu propagandu ali se boje terora. NOVSKI KOTAR: Teror nad Hrvatima i Srbima je velik. Selo Plesmo /hrvatsko selo/ dalo je preko 100 partizana. I Srbi i Hrvati su za N.O.P. i politički su svjesni na tom kotaru je najbolje političko stanje i postignuto bratstvo i jedinstvo hrvatskog i srpskog naroda. KOTAR PAKRAC: Političko stanje zadovoljuje. Ustaška sela /Španovica/ uništena.35 U Novoj Gradiški narod simpatizira N.O.P. Gradski odbor ne postoji. U općini Cernik /kotar Nova Gradiška/ je rekcija jaka, jer je u njemu uporište neprijateljsko i samostan franjevaca. Selo Podvrško /hrvatsko selo/ ima 95% nepismenih protivnici su N.O.P-a i izdaju naše ljude ustašama. U Požegi i Pakracu se banda pomalo snalazi i opaža se rad reakcije /župnik Korenić36 u Pakracu/. Križari stvaraju planove za sabotiranje N.O.P. /Sjeku žice, pišu po zidovima ŽAP/. Neprijatelj se koristi nezadovoljstvom seljaka, kojima trgovci prodaju robu za skupe novce ili za žito po nerazmjernoj cijeni na pr. za jedno odijelo traže 20 metara žita. Neka hrvatska sela su se prilikom sjetve izvanredno pokazala /Šagovina/ u pomaganju popaljenim srpskim selima. Iz svega gornjeg se vidi da je u Slavoniji N.O.P u poletu ali da ima i nedostataka, nepravilnosti a i rad i rovarenje reakcije /četničke i ustaško-mačekovske/. Četničke tendencije u djakovačkom kot.[aru] ispoljuju se ovako “Za kralja Petra su svi u Srbiji, u Srbiji nema N.O.V…37” Mačekov utjecaj u Slavoniji postoji i dosta je jak. Brojni Mačekovi agenti imaju dosta upliva na narod. Potrebno bi bilo stoga da se HSS. i položaj njezinog Izvršnog odbora u N.O.P. što više pojača u svome djelovanju. Potrebno bi bilo da se u Slavoniji preštampava “Slobodni Dom” u najvišoj mogućoj tiraži, jer bi Radićevci, pogotovo stari pristaše mogli iz pisanja jasno razabrati da Izvršni odbor HSS. svojim sudjelovanjem u J.N.O.F. samo nastavlja politiku hrv.[atske] rep.[ublikanske] selj.[ačke] stranke i u okviru J.N.O.F. ostvaruje svoj program kao ravnopravan faktor sa svim antifašističkim snagama naše zemlje i da u tome ne dolazi do kolidiranja sa K.P. Hrvatske. Kod pristaša H.S.S. opaža se osjećaj političke manje-vrijednosti nasuprot ostalim snagama koje sudjeluju u N.O.P. Odnos prema H.S.S. u Slavonije je nepravilan i prilazi mu se nepravilno. Jedan dio naroda hrvatskoga se radi toga povlači i što je najopasnije šuti. Neispravno je što Mačekovu Usp. T. Erjavec, Španovica. Kronika nastajanja i nestanka, Zagreb, 1992., str. 123.-145. Franjo. 37 Točkice u izvorniku. 35 36

75

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement