Page 72

a./ DARUVAR: u Daruvarskom kotaru ima oko 250 dezertera iz N.O.V. /najviše Srba/, koji se vežu sa ustašama po šumama. Česi kojih ima puno u daruv.[arskom] kotaru 40% su svi antifašisti, ali u NOV. neće da stupaju /utjecaj Mačekovaca/. b./ SLATINA: Mobilizacija u Slatini je uspjela dobro. Gradjani se drže dosta indiferentno od straha pred ponovnim dolaskom ustaša /ne dolaze na naše priredbe, radio-vijesti/, i vele da će ih ustaše sve poklati kad se vrate. U Slatini ima oko 100 uhapšenih. Rad je uspostavljen i gradjanstvo je zadovoljno. Činovničko i radničko pitanje nameće se kao i u drugim gradovima. c./ PAKRAC: Pristaše hrv.[atske] selj.[ačke] stranke /Mačekovci/ vodi ih ERB /bivši načelnik Pakraca i obljubljen od gradjanstva kao pošten čovjek/ drži se po strani, šute i čekaju. Nepovjerljivi su. Primjećuju da je u gradskom N.O.O.-u Pakrac cijeli odbor sastavljen od samih bivših “Jugoslavena” a da pristaša hrv.[atske] selj.[ačke] stranke u njemu nema. Župnik Korenić23 sa društvom “Križari” sabotira naš rad. Kod sudjenja 15-orici ustaša u Pakracu gradjanstvo se držalo rezervirano i nije prisustvovalo raspravi osim aktivista J.N.O.F. d./ LIPIK: Pristaše hrv.[atske] selj.[ačke] stranke neće da stupe u odbor. Kroz čitavo vrijeme NDH. u Lipik su dolazili istaknuti Mačekovci i davanjem velikih napojnica kupovali ljude, koji su za to prozvani “trinkgeltaši”. e./ VIROVITICA i virovitički okrug: Bratstvo i jedinstvo hrvatskog i srpskog naroda i manjina u zadnje se vrijeme popravilo. Hrvatska sela /Podravina/ pomažu srpska sela i sakrivaju Srbe pred ustašama. Srbi pak sakrivaju Hrvate u svojim selima u brdima. Srbi su borbeniji /brdjani/, Hrvati mekši /žive više u ravnici/ i teško se prihvaćaju posla. U daruvarskom kotaru ima 40% Srba, 40% Čeha i 20% Hrvata. Srbi su se od početka odazvali svi u N.O.V. Česi se slabo odazivaju u NOV i dosta dezertiraju. Hrvati neće u NOV. već dezertiraju pod utjecajem propagande Mačekovaca /Domović, Častek/. Godine 1942. bili su Hrvati bolji nego sada. Mačekovci privlače i Srbe /oko 250 dezertera/ i odgovaraju ih da stupe u NOV. Tako da su sada u tom kotaru počeli i Srbi spekulirati. Imam utisak nakon razgovora sa mnogim uglednim pristašama hrv.[atske] selj.[ačke] stranke kotara Daruvar da bi tome, osim utjecaja Mačekovaca, mogao biti uzrok nepravilan politički rad nekih članova nižih partijskih foruma. f./ Grubišno polje: Većina Srba /Bilogora/ drži se dobro. Samo je Grubišno-polje u većini hrvatsko. Predsjednik opć.[inskog] N.O.O.a Novačić Gjuro /Mačekovac/. Isti sabotira N.O.P. Primjer: Partizanske obitelji šalje, na prolaznu kuhinju a ustaškim obiteljima, ide u svemu na ruku. Narod ide na mitinge i organiziran je u USAOH i SKOJ. g./ PODRAVINA: /kotar Virovitica/ je hrvatska. Uspjesi političkog rada su dobri. Narod daje sve od sebe i ide dobrovoljno u N.O.V. osim 2-3 sela u kojima djeluje Mačekovac Mesarov. Po šumama ima oko 150-200 bjelogardijaca naoružanih. Mesarov pomagač Mato Vinković je uhapšen. Dokazana je suradnja bjele garde i Bobanovih ustaša24. Bijela garda /milicija/ špekulira i operira u narodu s time, da će Franjo. Odnosi se na pripadnike 5. ustaškog stajaćeg zdruga pod zapovjedništvom pukovnika Rafaela Bobana. 23 24

72

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement