Page 67

7. 1944., listopad 10.

Oblasni komitet KP Slavonije izvješćuje CK KP Hrvatske o stanju u jedinicama NOV i PO Hrvatske i organima “narodnih” vlasti na području Slavonije, te ističe problem pljačke od strane partizana, kao i neznanja i pogreške organa “narodnih” vlasti, i s druge strane djelatnost “velikosrpstva” u nekim mjestima i katoličkog svećenstva _____________

Za C.K. Kadrovi preslabi za probleme, naročito privredne. J.N.O.F. još nije proradio u većem broju organizacija. Niži kadrovi ne znaju zadatke J.N.O.F. Osječki okrug stoji najslabije. N.O.O.-i nemaju uvida referente po odjelima. U nekim mjestima velikosrpske tendencije. U operativnim jedinicama još ima pljačke. U oslobodjenim gradovima u osnovnom je pravilno postavljena naša ruka na privredu i organizacije djeluju, ali kadrovi čine greške. Popovi smetaju. Pošaljite specijalistu za finansije i jednog sindikalca. Polet se uglavnom razvija pravilno. 10/10-44 grupa 137 Obl.[asni] Kom.[itet] -Slavonija _____________ Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1220, Depeše, 1944.

8. [1944., listopad 17. Vršac]

Naredba vrhovnog zapovjednika NOV i PO Jugoslavije Josipa Broza Tita o uspostavi Vojne uprave za Banat, Bačku i Baranju _____________

NAREDBA VRHOVNOG KOMANDANTA NOV I POJ USPOSTAVLJANJE VOJNE UPRAVE ZA BANAT, BAČKU I BARANJU I Oslobođenje Banata, Bačke i Baranje iziskuje što hitniju normalizaciju prilika u tim krajevima i stvaranje uslova za redovno funkcionisanje narodne demokratske državne vlasti. Naročite prilike u kojima su živjeli ovi krajevi za vrijeme okupacije, kao i zadatak

67

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement