Page 66

U koliko u kojem kraju još nisu svuda osnovani općinski NOO-i dužan je kotarski NOO da sastavi potrebne komisije. One će u pojedinim krajevima zajedno sa seoskim odborima ili našim antifašističkim organizacijama odmah otpočet ovim radom. Dostavljajte sve letke, parole itd o ovom radu! Zemaljska komisija treba da bude obavještena o čitavom ovom radu; koji mora biti koliko brz i savjestan, toliko i jednoobrazan kod svih područnih komisija. Priloženi letak umnožite i razašaljite svima NOO-ima na vašem području. Potvrdite prijem ovog spisa i izvjestite što je sve učinjeno po ovome. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

M.P.

Dr. Ante Mandić v.r.

Prilog Oblasni NOO za Slavoniju Sudski odjel Broj. 149/44. Dana: 2.X.1944 god. Okružnom NOO-u, Sudski odjel Virovitica Na znanje i postupak. Podnesite u što kraćem roku izvještaj što je sve učinjeno po ovome predmetu. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

Predsjednik: M.P.20 Tadijanović [v.r.] _____________

Pročelnik: …21 [v.r.]

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 306, OK Virovitica, kut. 699

20 21

66

Okrugli pečat: Oblasni narodno oslobodilački odbor za Slavoniju (u sredini zvijezda petokraka). Potpis nečitak.

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement