Page 65

SVIMA OBLASNIM I OKRUŽNIM NARODNO OSLOBODILAČKIM ODBORIMA Zemaljska komisija za utvrdjivanje zločina okupatora i njihovih pomagača uputila je pod brojem 9/44 od 31.VIII.o.g. Uputstva za utvrdjivanje zločina okupatora i njihovih pomagača svima NOO-ima s pozivom, da se odmah otpočne s radom na tome. Tim povodom pozivaju se svi Narodno-oslobodilački odbori, da neodložno počnu s radom na utvrdjivanju zločina okupatora i njihovih pomagača. Svi Narodnooslobodilački odbori moraju odmah o tom radu obavjestiti narod i na masovnim sastancima objasniti mu zašto je ovaj rad otpočet i kakva je dužnost naših gradjana pri tome. Treba nastojati, da se u tom radu aktiviziraju najširi narodni slojevi, da rad naših organa bude što intenzivniji, što bolji, što savjesniji. Potrebno je objasniti da je dužnost i pravo gradjana podnositi prijave općinskim komisijama, staviti im na raspoloženje sve podatke i dokaze, kojima će se ustanoviti zločin i zločinca privesti pravednoj, zasluženoj kazni. Pri tome treba napomenuti, da se nepotpisane ili bezimene prijave neće uzimati u postupak. Oblasni NOO-i ne osnivaju komisije za rad na utvrdjivanju zločina okupatora i njihovih pomagača, ali uza sve to oni mogu pomoću svojih organa poraditi sa svoje strane u svemu, kako bi se rad komisija na njihovom području što brže i pravilnije razvio. Radi toga oni mogu upućivati svoje delegate okružnim komisijama i uputiti ih prema potrebi na pravilan i jednoobrazan rad. Sve eventualnosti treba odmah prijaviti ovoj Zemaljskoj komisiji. Suzbijte svaku mogućnost protunarodnog podmetanja, da će se čitava sela ili čitave obitelji uzimati na odgovornost. Za počinjene zločine treba da odgovara samo onaj, koji je taj zločin počinio ili pomogao. Nevine sud narodni neće i ne može kažnjavati. Objasnite narodu, da će odgovarati samo krivci! Naša narodna vlast je pravedna. Ona neide stopama Njemaca, ustaša i četnika! Ni djeca najkrvavijeg koljača, ne mogu odgovarati za zlodjela svog oca! Za to će odgovarati samo on! Važno je, da se o radu ovih komisija sazna na okupiranom području. Neprijatelj treba i ovom prilikom da bude obavješten da će odgovarati za svako zlo, koje narodu učini. To treba da bude opomena i za sva namjeravana zločinstva protiv slobodoljubivog naroda Hrvatske. Treba učiniti sve da se i na okupiranom području Hrvatske otpočne s radom na prikupljanju podataka, o zločinima okupatora i njihovih pomagača. U tu svrhu stavite se u vezu s našim ilegalnim NOO-ima i odborima na okupiranom području, dajte im potrebna uputstva i organizirajte tamo ovaj rad. Okružni NOO-i moraju odmah osnovati okružne komisije, koje treba smjesta da otpočnu s radom. U tom pogledu mogu Oblasni NOO-i nastojati, da se kod Okružnih NOO-a ovaj rad što bolje razvije. Okružni NOO-i neka sa svoje strane uznastoje, da se posvuda kod općinskih NOOa osnuju odmah općinske komisije i da se na područjima njihovih općinskih NOO-a na svim stranama organizuje opširan i svestran rad na utvrdjivanju zločina okupatora i njihovih pomagača.

65

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement