Page 64

Trokuta Kričaka i neki drugi koji nevjeruju u našu pobjedu. Oni su ubijedjeni u dolazak kralja u čiju korist i propagiraju. Na njih naša mreža budno pazi, pošto se saznaje o svakom njihovom govoru i kretanju. Ustaške organizacije koje su djelovale do ulaza u Pakrac i Lipik naših jedinica potpuno se rasule. Na ostatke njihovih članova naša mreža budno prati. Ovo se više tiče ustaške mladeži. /…/ Smrt fašizmu - sloboda narodu!

M.P.18 _____________

Načelnik: uz. Branko …19 [v.r.]

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 30/35, kut. 17

6. 1944., rujan 1. - listopad 2.

Sudski odjel Oblasnog NOO-a za Slavoniju dostavlja na “znanje i postupak” Sudskom odjelu Okružnog NOO-a Virovitica poziv Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača svim NOO-ima da neodložno počnu s radom na utvrđivanju zločina okupatora i njihovih pomagača, a koji napominje da za “zločine treba da odgovara samo onaj, koji je taj zločin počinio ili pomogao”, te da “nevine sud narodni neće i ne može kažnjavati”, jer “naša narodna vlast je pravedna” _____________

ZEMALJSKO ANTIFAŠISTIČKO VIJEĆE NARODNOG OSLOBOĐENJA HRVATSKE

ZEMALJSKA KOMISIJA ZA UTVRĐIVANJE ZLOČINA OKUPATORA I NJIHOVIH POMAGAČA Broj: 11./44. od 1. IX. 1944.

18 Okrugli pečat: Otsjek za zaštitu naroda Slavonije Povjerenstvo Pakrac (u sredini zvijezda petokraka). 19 Prezime nečitko.

64

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement