Page 6

8. [1944., listopad 17., Vršac] - Naredba vrhovnog zapovjednika NOV i PO Jugoslavije Josipa Broza Tita o uspostavi Vojne uprave za Banat, Bačku i Baranju.....................................................................................................................67 9. 1944., listopad 18. - Štab VI. korpusa NOV i PO Jugoslavije izvješćuje Glavni štab NOV i PO Jugoslavije o stanju u “novooslobođenim krajevima” Slavonije (Požega, Pleternica, Pakrac, Lipik, Daruvar, Slatina, Virovitica), te prikazuje između ostaloga i raspoloženje “naroda” (Hrvata, Srba i Nijemaca), rad vojnih, vojno-pozadinskih i civilnih vlasti pri preuzimanju vlasti u prvim danima, odnosno “kada se likvidira svaki otpor, i pohapse svi neprijateljski tipovi” i navodi da su osnovani “zarobljenički logori za zarobljenike u četiri područja, kao jedan logor Korpusne vojne oblasti”..........................................................................................69 10. 1944., studeni 11. - OZN-a za Slavoniju izvješćuje o stanju u slavonskim i srijemskim gradovima i kotarevima, raspoloženju stanovništva, posebice odnosu prema Narodno-oslobodilačkom pokretu, te prikazuje i neke slučajeve obračuna s “neprijateljem”......................................................................................................71 11. 1944., studeni 14. - Glavni NOO Vojvodine, izvješćuje sve NOO-e u Banatu, Bačkoj i Baranji o razlozima uvođenja Vojne uprave za Banat, Bačku i Baranju......78 12. 1944., studeni 29., Daruvar - Povjerenstvo OZN-e Daruvar izvješćuje OZN-u za Slavoniju o političkom stanju u studenome 1944. u Daruvaru, posebice o radu “neprijateljskih” organizacija, o radu Povjerenstva OZN-e Daruvar, te navodi mjere poduzete prema neprijateljski nastrojenim Hrvatima, Mađarima i Srbima......80 13. 1944., studeni 29., Grubišno Polje - Povjerenstvo OZN-e za Kotar Grubišno Polje u izvješću OZN-i II. za Slavoniju i Okružnom komitetu KP Hrvatske Virovitica o političkom stanju u studenome 1944. u Grubišnom Polju ističe neslaganje naroda s partizanskim protjerivanjem njemačkog i mađarskog stanovništva, te prikazuje raspoloženje katoličkih redovnica i svećenika i mještana Grubišnog Polja i okolice...................................................................................................................82 14. 1944., studeni 29. - Vojna uprava za Banat, Bačku i Baranju NOV Jugoslavije nalaže Komandama vojnih oblasti, područja, mjesta i seoskih stanica upute o postupanjima u njemačkim naseljima i prema njemačkom stanovništvu................83 15. 1944., prosinac 1. - Vojna uprava za Banat, Bačku i Baranju NOV Jugoslavije nalaže Komandama vojnih oblasti, svima komandama područja, komandama mjesta i vojnim stanicama način postupanja prema Mađarima i Nijemcima, posebice u pogledu njihove internacije u logore.....................................................85 16. 1944., prosinac 1. - Kotarski komitet KP Hrvatske Đakovo izvješćuje Okružni komitet KPH Slavonski Brod o protjerivanju njemačkih, mađarskih i ustaških obitelji iz sela pod partizanskom vlašću..................................................................87 17. 1944., prosinac 2. - Okružni komitet KP Hrvatske Slavonski Brod izvješćuje o protjerivanju njemačkih obitelji iz sela Đakovštine pod partizanskom vlašću........88

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement