Page 58

3. Općina Buč. Obzirom na vrlo povoljnu političku i vojničku kako vanjsku tako i unutarnju situaciju narod ove općine mnogo se je oduševio željno čekajući dana potpune slobode. Ovaj je narod tokom današnje borbe mnogo pretrpio i mnogo dao i pomogao NOB. Malo ih je koji ne vjeruju u našu pobjedu i koji sabotiraju u pomaganju. To su većinom egoisti, koji još uvijek vjeruju u dolazak kralja Petra. Čuje se tu i tamo ovakovih govorkanja i komentarisanje, no to se ubraja medju sitnice. Medju njima ne postoji organizacija uz koju bi se vezali. Vijest o padu Požege13 razveselio je sav a pogotovo ovaj narod, a od Pakraca, Daruvara i Lipika ni govora nije. Vjeruje masa ta koja već više od tri godine nije vidjela ovih mjesta i na svemu oskudjeva, da će još sada mnogo olakšati i materijalnu pomoć dobiti. /…/ Primjećuje se kod naroda negodovanje na NOV, pošto se nije odobrilo ulaz i slobodno kretanje u Pakrac nakon oslobodjenja. Isti nema dovoljno razumjevanje, da bi svojim vlastitim podmirivanjem i pljačkom navukao ljagu na naše držanje. Oni su da sebe podmire za njihovo opljačkano računajući, da je to sve banda koja živi u Pakracu a koju oni iznad svega mrze. /…/ 4. Općina Dragović. Na ovoj općini stav naroda prema NOB je isti kao i na Bučkoj. Isti potpomažu vojnički i materijalno od prvog dana ustanka. Iznimku čini selo Barica čiji su stanovnici hrvati koji su bili vezani dugo vremena s bandom, no u zadnje vrijeme i kod [njih] se stanje popravilo. Imade tu i tamo ljudi koji često kleveću i podcijenjuju naše rukovodstvo, ističući bivši Jugoslavenski režim i kralja. Medju tima se ističu Jovanovići u Derezi, Blagoja Milaković iz Kraguja i još neki drugi nesvjesni, no to nije organizacijom povezano. Imade tu i pristalice mačekove14 klike u Grahovljanima i to stari Žitković i Bedran. Ovaj je Bedran više ustaški nastrojen. Obojica su bili vezani sa agentom Drkulcem kao i ostalom bandom. Oni su pohapšeni. Bogomoljaca imade takodjer na ovoj općini koji su vjerni svojoj vjerskoj ideologiji. Baš u zadnje vrijeme njihov pop Jovanović Tanasija pojačao je svoju propagandu i obilazak po selima njihovim vjernicima sa kojima održava sastanke. /…/ 13 O borbama za Požegu od 5./6. do 12. rujna 1944., usp. Oslobodilački rat naroda Jugoslavije 19411945, Druga knjiga (od Drugog zasedanja AVNOJ-a do konačne pobede), Beograd, 1958., str. 459.-460.; Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, tom V, knj. 33, Beograd, 1964., str. 46.-48., 232.-234.; I. Mišković, Pregled narodnooslobodilačkog rata u Slavoniji, Slavonski Brod, 1968., str. 159.; B. Bosiočić, Dejstva operativnih jedinica NOVJ u Požeškoj kotlini (oktobar 1942 – maj 1945), u: Požeška kotlina u narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji 1941-1945, Slavonski Brod, 1984., str. 293.-294.; M. Colić, Pregled operacija na jugoslovenskom ratištu 1941-1945, Beograd, 1988., str. 362. 14 Odnosi se na pristaše politike HSS-a i dr. Vlatka Mačeka.

58

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement