Page 56

5. 1944., listopad 1. Pakrac

Povjerenstvo OZN-e Pakrac, u izvješću za rujan 1944. OZN-i II. za Slavoniju, opisuje stanje u kotaru, te posebice odnos stanovništva prema Narodno-oslobodilačkom pokretu, rad OZN-e i obračun s neprijateljem12 _____________

TSJEK ZA ZAŠTITU NARODA O Slavonije POVJERENSTVO PAKRAC. Str. pov. Br.1/44 dana 1-X/1944 g. Predmet: Mjesečni izvještaj za mjesec septembar dostavlja. OTSJEKU ZA ZAŠTITU NARODA SLAVONIJE. odjel II. Dostavlja se mjesečni izvještaj za mjesec septembar 1944. u sledećem: I. Pregled političke situacije po općinama. 1/ Općina. trgovište Pakrac. Obzirom na vanjsku političku i vojničku situaciju te uspjehe NOV primjetila se aktivnija saradnja i prilagodjavanje većeg dijela gradjanstva NOP kao i bjegstvo iz uporišta u naše redove tokom od početka mjeseca. Jaka neprijateljska vojnička blokada koja nije dopuštala ulaza i izlaza unutrašnjeg i vanjskog stanovništva bez krute kontrole a često i premetačine, zatim jaka mreža špijuna i doušnika nešto domaćih a većinom Španovčana i ostalih uljeza, znatno je kočila prodiranju naših organizacija medju gradjanstvom da bi ih upoznali u NOP i pridobili veći dio mase na aktivnu saradnju. Pored toga u mjestu je bila jaka ustaška organizacija u kojoj su bili okupljeni nagori i najveći banditi duhovni organizatori koji su djelimično pohapšeni i to: Pezić, Maglaić, Golub, Kolb Milan, Grčić umro u zatvoru, Šurkalović, agent Pero Štefančić, agent Svjetlačić, Gašparović Dragutin i drugi, dok je Abramović, Stazić, Šarac, i drugi pobjegli sa ostalom bandom. Organizacija ustaške mladeži koja okupila veći dio omladine, no ta omladina pretežno bila je na strani NOB, ali je bilo dobrano iste koji su bili vjerni svojim zadacima. Tu [su] se istakli, Kovačić Ljerka i Krešimir Šurkalo uhapšeni, dok su Ivo Šomodji, Korenić 12

56

Usp. dok. br. 4.

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement