Page 48

4.) Narodno-Oslobodilački Pokret ne uvodi nikakvih radikalnih promjena u pogledu društvenog (socijalnog) života, osim zamjene reakcionarnih općinskih uprava, načelnika i žandara, koji su se stavili u službu okupatora, s pravim, slobodnom narodnom voljom izabranim predstavništvima, koji imaju istinski demokratsko-narodni karakter. Sve najvažnije mjere, kako u družtvenom životu i u državnoj organizaciji riješavat će nakon rata predstavnici, koje izabere sam narod. 5.) Narodno-Oslobodilački Pokret bori se za socijalizam i demokratska prava, te je prema tome daleko od svakog nasilja i nezakonitosti. On priznaje nepovredivost privatnog vlasništva kao i najšire mogućnosti ispoljavanja inicijative u industriji i ostalim privrednim djelatnostima. On poštuje slobodu savjesti i vjeroispovjesti. 6.) Oficirima, koji stupe u Narodno-Oslobodilačku Vojsku, jamče se njihovi činovi i položaj, koji odgovaraju njihovim sposobnostima. 26. V. 1943. Inicijativni Odbor Glavni štab Zemaljskog Antifašističkog Vijeća Narodno-oslobodilačke Vojske Narodnog Oslobođenja i Partizanskih Odreda Hrvatske Hrvatske _____________ Izvornik, strojopis i stampata Nedeljni pregled naše štampe, br. 5, 26. lipnja 1943., str. 3. – S. Hrečkovski (ur.), Građa za historiju narodnooslobodilačkog pokreta u Slavoniji, knj. 5, Slavonski Brod, 1966., str. 401.-402. (403.) – M. Patković (prir.), Izbor iz štampe narodnooslobodilačkog pokreta u Slavoniji 19411945, Slavonski Brod, 1968., str. 200.-201. ***

48

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement