Page 47

1943., svibanj 26.

Izjava Inicijativnog odbora ZAVNOH-a i Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o ciljevima i načelima Narodno-oslobodilačke borbe _____________

Smrt fašizmu – Sloboda narodu! I Z J A V A O CILJEVIMA I NAČELIMA NARODNO-OSLOBODILAČKE BORBE Neprijatelji Narodno-Oslobodilačke Borbe, počam od njemačko-talijanskih fašističkih okupatora i njihovih slugu Pavelićevih ustaša i četnika Draže Mihajlovića, pa do izdajničkog vodstva HSS-a i agenata izbjegličke jugoslavenske “vlade” u Londonu, pokušavaju na sve načine da unište naš pokret. Usporedo s najbrutalnijom vojničkom silom i najstrašnijim terorom, koji poznaje historija naših naroda, oni, preko svoje lažne propagande, nastoje oklevetati naš pokret u očima neupućenih ljudi. Jednom optužuju naš pokret da je inspiriran i vođen iz Londona i Washingtona, drugi put iz Moskve, čas da je komunistički, pa židovski, velikosrpski, velikohrvatski, jugoslavenski, protuvjerski i tako dalje. Zbog toga smatramo potrebnim dati slijedeću izjavu o ciljevima i načelima naše Narodno-Oslobodilačke Borbe. 1.) Narodno-Oslobodilački Pokret Hrvatske na čelu s Glavnim Štabom NarodnoOslobodilačke Vojske Hrvatske i Inicijativnim Odborom Antifašističkog Vijeća Narodnog Oslobođenja Hrvatske jest opće narodni pokret, u kojem sudjeluju svi hrvatski i srpski rodoljubi, bez obzira na stranačku, socijalnu i vjersku pripadnost. On je dio Narodno-Oslobodilačkog Pokreta Jugoslavije, koji se pod rukovodstvom druga Tita, Vrhovnog Štaba Narodno-Oslobodilačke Vojske i Antifašističkog Vijeća Narodnog Oslobođenja Jugoslavije bori za oslobođenje svih Srba, Hrvata, Slovenaca, Crnogoraca i Makedonaca. 2.) Stojeći na stanovištu demokratskih ideja i prava narodnog samoodređenja Narodno-Oslobodilački Pokret Hrvatske bori se za potpuno oslobođenje Hrvatske ispod jarma zakletih neprijatelja hrvatskog i srpskog naroda – njemačkih i talijanskih osvajača; za priključenje Hrvatskoj svih krajeva, koje je Pavelić prodao Italiji i Mađarskoj, t. j. Hrvatskog Primorja, Sjeverne Dalmacije i otoka, Gorskog Kotara i Međimurja, kao i onih dijelova koje su talijanski imperijalisti prisvojili nakon prvog imperijalističkog rata, t.j. Istre, Zadra, Lastova i svih kvarnerskih otoka. 3.) Nakon oslobođenja od fašističkih okupatora i njihovih slugu i pomagača, hrvatski i srpski narod Hrvatske, samostalno će – na temelju najšire narodne demokracije i prava narodnog samoodređenja – odlučiti kako o svom unutrašnjem uređenju, tako i o odnosima s ostalim narodima i zemljama.  

Dr. Ante Pavelić. Josip Broz Tito.

47

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement