Page 45

rkt. – rimokatolik RM – Reichsmark (novac) S(l).O. – službeno odsutan S(ud). b(r). – Sudski broj s. – selo S.F. S.N. – Smrt fašizmu sloboda narodu S.O. Broj – Sudski odjel Broj s.r. – svojeručno SD – Sicherheitsdienst SDS – Samostalna demokratska stranka SDS RSUP SR Hrvatske – Služba državne sigurnosti Republičkog sekretarijata za unutarnje poslove Socijalističke Republike Hrvatske SK – Sreski komitet SK SKS Šid – Sreski komitet Saveza komunista Srbije Šid SKOJ – Savez komunističke omladine Jugoslavije SNOS – Slovenski narodnoosvobodilni svet Spom. – Stanica poljoprivrednog oruđa i mašina SS – Schutzstafel SSSR – Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika st. – stariji st. – stavak Str. Pov. – strogo povjerljivo Sud. br. – Sudski broj sv. – svezak Svj./svj. – svjedok, svjedokinja

t(ač). – točka t.g. – tekuće godine Taj. – tajno tek. br. – tekući broj tek. m(j)eseca – tekućeg mjeseca u.z. – u zamjenu UDB-a – Uprava državne bezbjednosti UNS – Ustaška nadzorna služba UP – Unutarnji poslovi ur. – urednik/urednica ur. broj – urudžbeni broj ur. zapisnik – urudžbeni zapisnik URS – Ujedinjeni radnički sindikati USA – United States of America USAO(H/J) – Ujedinjeni savez antifašističke omladine (Hrvatske/ Jugoslavije) v.d. – vršilac dužnosti v.r. – vlastoručno VA VII – Vojni arhiv Vojnoistorijskog instituta, Beograd, Srbija Vci. – Vinkovci Vink. – Vinkovci Voj. obl. – Vojna oblast Voj. sud – Vojni sud VS – Vojni sud ZAVNOH – Zemaljsko Antifašističko Vijeće Narodnog Oslobođenja Hrvatske Zgb. – Zagreb ZUP – Zakon o upravnom postupku ŽAP – Živio Ante Pavelić

45

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement