Page 44

KNOO – Kotarski narodno oslobodilački odbor knj. – knjiga kom. – komad(a) konfisk. – konfiskacija KP(H/J) – Komunistička partija (Hrvatske/Jugoslavije) KPD – Kazneno popravni dom Kr. – Kruna (novac) Kulturbund – Schwäbisch-deutscher Kulturbund kut. – kutija KVO – Korpusna vojna oblast KZ – Kazneni zakon liš. slob. – lišenje slobode M.P. – mjesto pečata mj. – mjesec ml. – mlađi MNO – Ministarstvo narodne obrane MNO – Mjesni narodni odbor mtc. – metrička centa MUP – Ministarstvo unutarnjih poslova NDH – Nezavisna Država Hrvatska NF – Narodna fronta NKOJ – Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije NO – Narodni odbor NOB – Narodnooslobodilačka borba NOF – Narodno oslobodilačka fronta NOO – Narodnooslobodilački odbor NOP – Narodnooslobodilački pokret NOV – Narodnooslobodilačka vojska NOV i PO(H/J) – Narodnooslobodilačka vojska i partizanski odredi (Hrvatske/ Jugoslavije) NOVJ – Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije

44

NR(H) – Narodna Republika (Hrvatska) NSO – Narodni savez omladine NV – Narodna vlast o(v). g. – ove godine o. m(j). – ovog mjeseca Obl. kom. – Oblasni komitet OK – oblasni/okružni/općinski komitet OK KPH – oblasni/okružni/općinski komitet Komunističke partije Hrvatske OK Virovitica – Okružna komisija Virovitica Okr./okr. – okrivljeni,okrivljena ONOO – Oblasni/Okružni narodno oslobodilački odbor Or. Pov. Br. – Organizacijski Povjerljivo Broj OZN-a – Odjeljenje za zaštitu naroda p(o)k. – pokojnog p. oficir – podoficir p. pukovnik – potpukovnik p. s. – post scriptum Part. – partija Pers. – personalni Pov. – povjerljivo Pov. Br. – Povjerljivo Broj PPK – Protiv pete kolone Pres. – presuda prir. – priredio/priredila pris(il). rad – prisilni rad prop. – propagandni PUP – Pučko ustaška pukovnija r(ođ). – rođen/rođen rad. dan – radni(h) dan(a) Ref. – referent reg. br. – registarski broj

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement