Page 310

Drug Vlado ističe /…/ U Slavoniji u srpskim selima rad potpuno zamro. Ne radi se sa narodom. On ističe potrebu da se metoda ubeđivanja kombinuje sa metodom prinuđivanja (potrebno je kažnjavati). Nužno je brže pomoći postradale krajeve. Trebalo bi da se više zainteresuje i da preuzme za sebe rješavanje tog problema CK. Nužno je da mi češće odlazimo u okružne komitete, a članovi O.K. i K.K. da dolaze k nama. U radu svih naših ustanova ima mnogo birokratizma. Dobro je što sela javljaju o grupicama razbijenih neprijatelja, koje se u šumarcima u blizini sela javljaju. Što se tiče sudova treba urediti da Vrhovni sud Generalštaba brže potvrđuje presude. Drug Marko ističe da postoji izvjestan šovinizam hrvatskog stanovništva. Pojavljuju se svakodnevne parole: “Kakova će biti granica između Hrvatske i Srbije”, hoće li biti riješeno hrvatsko nacionalno pitanje. U diskusiji se čuju izreke: Hrvati Hrvatskoj, a Srbi Srbiji. /…/ Drug Stevo ističe da na sektoru Pakraca, Lipika i Orahovice postoje velikosrpske tendence. Najviše to rade Srbi izbjeglice, koji se sada vraćaju iz Srbije. U Slavoniji se partijska organizacija razvodnila. I OZN-a i sudovi griješe. Mi moramo pozivati sekretare okružnih i kotarskih komiteta k nama. Davati im direktive i pomoći im. Nužno je što pre kazniti sve krivce. /…/ Drug Rade ističe /…/ Vojnici naše Armije prilikom prolaska kroz Slavoniju napravili su čitav niz grešaka i nepravilnosti. U selu309 čika Tune310 (kotar Županja) pobijeno je 23 HSS-ovca.311 Nužno je naglasiti da nema saradnje između civilnih vlasti i vojnih sudova. Vojnim sudovima je na to skrenuta pažnja. U svezi s tim održat će se i konferencija sudaca. /…/ Smrt fašizmu – Sloboda narodu! _____________

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1220, Zapisnik sa sastanka CK KPH održanog 26. jula 1945. u Zagrebu B. Vojnović (prir.), Zapisnici Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske 1945-1952., sv. 1 1945-1948., Zagreb, 2005., str. 75.-82.

Gradište. Antun Babić Tuna, tada potpredsjednik Izvršnog odbora HRSS-a. 311 Usp. Z. Radelić, Sudbina pristaša HSS-a u Hrvatskoj 1945.-1950., Časopis za suvremenu povijest, god. 27, br. 1, Zagreb, 1995., str. 89.; Z. Radelić, Križari. Gerila u Hrvatskoj 1945.-1950., Zagreb, 2002., str. 205., 210.; I. Ćosić - Bukvin, Hrvatska seljačka stranka i Cvelferija, Vinkovci, 2004., str. 174., te dok. br. 33. 309 310

310

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement