Page 305

usvojili da Drava d.d. za proizvodnju šibica u Osijeku svoje postrojenje stavi u službu ustaškoj državi, sklopivši sa istom ugovor o zakupu tih industrijskih postrojenja, obnavljajući taj zakupni ugovor svake godine, zatim su kao članovi ravnateljstva istog društva odredili za vrijeme okupacije godišnju isplatu specijalnog doprinosa za Fond narodne odbrane NDH, čime je privredno trajno sarađivala sa okupatorom i njegovim ustaškim pomagačima i stavila svoje postrojenje u službu okupatora, čime su osuđeni kao odgovorni rukovodioci tog društva počinili krivično djelo zločina iz čl. 2 t. 1 i 7. Odluke o. z.[aštiti] n.[acionalne] č.[asti] Hrvata i Srba u Hrvatskoj, pa se stoga po čl. 3. Kažnjavaju: Opt. Janko Šuster na jedinstvenu kaznu radi djela iz ove osude i djela iz osude Kz-140-45 od 20. VII. 1940. od 8 godina gubitka nacionalne časti, te na konfiskaciju cjelokupne imovine. Opt. Dr. Vjekoslav Hengl, radi djela iz ove osude te radi djela iz osude ovog suda od 20. VII. 1945. Kz-140/45, na zajedničku i skupnu kaznu od 15 godina gubitka nacionalne časti i na konfiskaciju cjelokupne imovine, Opt. Milan Blažeković, na 5 godina gubitka nacionalne časti, na 1 godinu prisilnog rada i na konfiskaciju cjelokupne imovine, Opt. Dr. Milovan Pinterović na 5 godina gubitka nacionalne časti, na 1 godinu prisilnog rada i na konfiskaciju cjelokupne imovine. Podjedno se određuje konfiskacija cjelokupne imovine Drava d.d. za proizvodnu šibica u Osijeku. Razlozi: Gornjom optužnicom optužuje javni tužilac osuđene radi djela opisanih u izreci ove osude. U tom djelu optužba nalazi bitna obilježja krivična djela iz čl. 2.t. 1 i 7 Odluke o z.[aštiti] n.[acionalne] č.[asti] Hrvata i Srba u Hrvatskoj. Pošto su opt. Milan Blažeković i Dr. Milovan Pinterović sada nepoznato odsutni iz Osijeka te ih nije moguće dobaviti pred sud, protiv istih je postupano po čl. 11 gornje Odluke. Opt. Janko Šuster pozvan na odgovornost priznao je, da je kroz celo vreme okupacije bio član ravnateljstva, društva Drava d. d. U Osijeku. Iskazao je, da je društvo svake godine putem svog ravnateljstva, sklapalo ugovor sa društvom žigica za NDH. Tim ugovorom je društvo davalo tvornicu i sva postrojenja na jednogodišnji zakup žigica za NDH u Zagrebu i za zakupninu 5, 000.000.- Kuna. Na glavnoj raspravi opt. Šuster pobliže je objasni poslovne odnose tog društva kako slijedi: Ustvrdio je, da je društvo postojalo još za vrijeme Jugoslavije, te da je proizvodnja šibica tvorila državni monopol i da društvo sa Jugoslavenskim društvom žigica u Beogradu sklopila zakupni ugovor o zakupu svih postrojenja uz zakupninu od 5 milijuna godišnje. Nakon sloma Jugoslavije sklapan je takav ugovor sa društvom žigica u Zagrebu, koje su društvo sačinjavali isti oni ljudi, koji su sačinjavali u Beogradu Jugoslavensko društvo žigica. Tvrdi da sa vlastima NDH nije sklapan nikakav ugovor. Ustvrdio je zatim, da mu ništa nije poznato o tome, da bi društvo davalo u specijalni fond za narodnu obranu.

305

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement