Page 304

92. 1945., srpanj 21. Osijek

Presuda Suda za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj za Okrug Osijek-Virovitica članovima ravnateljstva Drava d.d. za proizvodnju šibica u Osijeku, Janku Šusteru, dr. Vjekoslavu Henglu, Milanu Blažekoviću i dr. Milovanu Pinteroviću iz Osijeka za privrednu suradnju s okupatorom _____________

PRESUDA U IME NARODA. PRIJEPIS Kz-148/1945. Suda za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Osijeku pod predsjedanjem Matije Bunjevca kao predsjednika vijeća, Ivana Nadj, Mirka Vujasinovića, Nikole Banovića i Ninka Zabrdca kao članova vijeća uz sudjelovanje tajnika Dr. Dragutina Pavića, zapisničara Matije Rupnika u kaznenom predmetu protiv Janka Šustera, i Dr. Vjekoslava Hengla iz Osijeka te Milana Blažekovića i Dr. Milovana Pinterovića iz Osijeka sada nepoznato odsutni, radi krivičnog djela iz čl. 2. t. 1. i 7. Odluke o z.[aštiti] n.[acionalne] č.[asti] Hrvata i Srba u Hrvatskoj, na glavnoj raspravi održanoj 21. VII. 1945. povodom optužnice javnog tužioca u Osijeku od 19. VII. 1945. Kt-327/45 u prisutnosti javnog tužioca Živojina Jocića, opt. Janka Šustera i Dr. Vjekoslava Hengla te u otsutnosti Milana Blažekovića i Dr. Milovana Pinterovića, u prisutnosti branitelja opt. Jakova Buljana, nakon zahtjeva optužbe, da se u smislu predloga optužnice i zahtjeva obrane za pravednom osudom po zakonu izrekao ovo: OSUDU Opt. Janko Šuster sin Ivana i Gabrijele rodj. Novaković, r. 25. IX. 1878. u Orahovici kotar Našice stanuje u Osijeku, Šenoin trg br. 4 umirovljeni ravnatelj tvornice šibica Drava u Osijeku, oženjen, otac 3 djece, rkt. pismen, vojsku nije služio, u Jug. A. nema nikoga a niti u neprijateljskoj vojci nije imao nikoga, posjeduje imetka. Opt. Dr. Vjekoslav Hengl sin Ivana i Marije r. Halković, rodj. u D. Miholjcu 15. IV. 1875, advokat iz Osijeka, Starčevićeva ul. Br. 24, oženjen bez djece, rkt. Hrvat, imade imetka. Opt. Milan Blažeković iz Osijeka sada nepoznato odsutan. Opt. Dr. Milovan Pinterović, odvjetnik iz Osijeka sada nepoznato odsutan. K r i v i s u: Što su za vreme okupacije a kao članovi ravnateljstva Drava dioničkog društva za proizvodnju šibica u Osijeku dali podstrek, donijeli odluke, odobrili i bez prigovora

304

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement