Page 298

K O T A R S K I N. O. O. Upravni odjel U Osijeku, dne 19. jula 1945 godine M.P.293 _____________

Pročelnik Upravnog odjela : …294 [v.r.]

Izvornik, strojopis DAO, Kotarski NOO Valpovo V. Geiger, Radni logor Valpovo 1945.-1946. Dokumenti, Osijek, 1999., str. 37.-38.

91. 1945., srpanj 20. Suhopolje (Virovitica)

Zapisnik sa sastanka boraca Suhopolja upućen Andriji Hebrangu, u kojem prosvjeduju protiv kolonizacije Srba u Viroviticu, masovnog protjerivanja katolika iz kotara Virovitica te ubijanja zarobljenih Hrvata _____________

Suhopolje, dne 20. jula 1945. Drugu Ministru Andriji Hebrangu Beograd Dragi druže Andrija !

Potpisani borci iz Suhopolja slobodni smo Ti se obratiti sa par riječi, koje će Te zanimati zbog dogadjaja koji se odigravaju ovdje oko nas. Ja sam Ivan Lucović baš ovdje u Suhopolju sa još nekoliko drugova Suhopoljčana, koji smo radi tih nepravednih činjenica došli ovamo i ustanovili sve kako smo opisali u zapisniku koji Ti prilažemo. Ja sam Ti već više puta pisao, ali nisam primio odgovora. Ovdje se toga mnogo svašta čini, što ide na štetu pokreta, pa bi to trebalo na neki način odstraniti, jer je po Srbima veliki teror, a izgleda koji to čine, da šire propagandu i sigurno hoće da se vrati Kralj Petar. Pred nekoliko dana bio sam sa Tvojom sestrom Ilonkom i rekao da ću doći u Suhopolje do Pauline, kamo i ona ima doći i odovud do Tebe u Beograd, da Ti sve 293 Okrugli pečat: Kotarski Narodno Oslobodilački odbor Osijek Upravni odjel (u sredini grb DF Jugoslavije). 294 Potpis nečitak.

298

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement