Page 294

88. 1945., srpanj 18. Zagreb

Iz zapisnika sa sjednice CK KP Hrvatske, Zagreb održane 18. srpnja 1945. o najznačajnijim problemima i političkom stanju i zadatcima _____________ ZAPISNIK

sjednice CK KPH održane 18. VII. 1945. godine u Zagrebu. Prisutni: Vlado278, Stevo279, Marko280, Vicko281, Duško282, Rade283, Mile284, Konspirator285 i Anka286.

Dnevni red: 1. Izvještaj druga Vlade sa puta u Beograd 2. Razno. Drug Vlado: Izašla je uredba o domobranima287 od kojih se formiraju radni bataljoni. Oni koji imaju preko 35 godina idu kući. Te uredbe se moramo pridržavati. Međutim u logorima je slabo. Pitanje se zaoštrilo nepravilnim postupcima prema zarobljenicima. Radi javnosti treba odštampati uredbu po pitanju domobrana, koju je izdala Savezna vlada, a zatim za nepravilnosti u logorima najoštrije kažnjavati. U logore postaviti ljude koji će znati postupati sa zarobljenicima. Za sada nema protezanja amnestije. /…/ Drug Stevo: Drug Vlado je obavio neke zadatke. Radi toga uvijek treba da netko ode u Beograd. Smatram da pravilno treba riješiti pitanje domobrana. III. Crnogorska divizija u Bjelovaru slabo se odnosi prema domobranima. Iz Požege ih je pobjeglo 180 u šumu. Potrebno je obezbediti korespondenciju njih sa njihovim familijama. Ne smijemo dozvoliti da pojedinci iz šovinističkih razloga ubijaju neke domobrane zarobljene. Takve pojave treba oštro kažnjavati. Svi povratnici iz Srbije govore o kralju Petru. Tim povratnicima treba posvetiti pažnju. /…/ Duško [v.r.] _____________ Vladimir Bakarić. Ivan Krajačić – Stevo. 280 Marko Belinić. 281 Vicko Krstulović. 282 Duško Brkić. 283 Rade Žigić. 284 Mile Počuča. 285 Dragutin Saili – Konspirator. 286 Anka Berus. 287 Usp. Zakon o davanju amnestije i pomilovanju, Službeni list Demokratske Federativne Jugoslavije, god. I, br. 47., Beograd, 6. srpnja 1945. 278 279

294

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement