Page 289

86. 1945., srpanj 14. Slavonski Brod

Upravni odjel Okružnog NOO-a Slavonski Brod nalaže Upravnom odjelu Kotarskog NOO-a Đakovo da je zabranjeno svako posjećivanje logoraša i zadržavanje ili kretanje u blizini logora Krndija, a prekršitelji će biti najstrože kažnjeni OKRUŽNI NOO. SLAV. BROD UPRAVNI ODJEL Broj : 5845-II-1945. Brod, 14. VII. 1945.

_____________

Kotarskom NOO-u, Upravni odjel D j a k o v o Radni logor koji se nalazi na području naslova primio je veći broj kažnjenih osoba. Obzirom na to skrenuti pažnju stanovnicima okolnih sela da je zabranjeno svako posječivanje logora bez razlike. Naročito treba upozoriti da je zabranjeno svako zadržavanje u blizini logora kao i prolaz kolima tako i pješke. Sve što spada pod upravu logora najstrožije se zabranjuje uzimati i dirati. Ovo isto vrijedi za voće i plodove. Obavijestiti narod letcima koje treba dati naštampati u dovoljnom broju i podijeliti okoljnim selima radi znanja. Upozoriti sve da će svaki onaj koji prekrši ovu zabranu biti najstrožije kažnjen. O učinjenom izvijestiti ovaj odjel. Pretsjednik:

Smrt fašizmu-Sloboda narodu ! Pročelnik upravnog odjela: …277 [v.r.] _____________

Izvornik, strojopis DASB, Okružni NO Slavonski Brod 10/15, Opći spisi po ur. zapisniku 6/14666 iz 1945., Inv. br. 46 Z. Dizdar, V. Geiger, M. Pojić, M. Rupić (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti, Slavonski Brod, 2005., str. 206. 277

Potpis nečitak.

289

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement