Page 285

84. 1945., srpanj 14. Zagreb

Javni tužitelj Hrvatske, Zagreb izvješćuje javnog tužitelja DF Jugoslavije, Beograd o političkim prilikama u Hrvatskoj te ukazuje na niz poteškoća, znatnim dijelom u Slavoniji i Srijemu, nastalih uz ostalo i samovoljom JA, OZN-e, Narodne milicije i raznih organa “narodnih” vlasti _____________

JAVNI TUŽILAC HRVATSKE272 Pov.Br. 55 – 45 Zagreb, 14.VII.1945 Izvještaj br. 2. JAVNOM TUŽIOCU DEMOKRATSKE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE273

BEOGRAD

I. Političke prilike u vezi sa nekim općim pitanjima: /…/ Još uvijek su glavne snage političkog rada i pozornica glavnih političkih dogadjaja skoncentrisane u novo oslobodjenim krajevima, gdje se naše snage prikupljaju, organiziraju i upoznavaju sa novim političkim problemima. Svagdje a naročito u novo oslobodjenim krajevima Hrvatske osjeća se ofenziva reakcije. /…/ /…/ Stup reakcije, njen organizator i nosioc je katolička crkva i njen kler, skoro stopostotno na čelu sa nadbiskupom Stepincem. /…/ Popovi djeluju vrlo oprezno i lukavo iskorištavajući vjersku zaostalost naroda, opće teško stanje izazvano ratom, opću nestašicu živežnih namirnica, sušnu i nerodnu godinu itd. /…/ I oni propovijedaju bratstvo i opraštanje krivnje i grijeha: “Tko tebe kamenom – Ti njega kruhom” itd. Tako u Slavoniji povodom prolaza zarobljenika mnogi izlaze na ceste sa kruhom, slaninom itd. /…/ Šovinizam u Hrvatskoj uvelike se širi. Taj pojav zauzima velikog maha i zahtjeva hitnu, široku i energičnu intervenciju naših političkih organizacija, a naročito Javnih tužioca i narodnih sudova. Način konkretne borbe i uslijed već nagomilanih slučajeva, koji se općenito odražavaju, nije još određen. 272 273

Jakov Blažević. Dr. Jože Vilfan.

285

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...