Page 284

Potrebno bi bilo davati dopust našim borcima na mjesec dana radi žetve. Pitanje amnestije, odnosno regulisanja domobrana je vrlo važna stvar. Drug Vlado bi trebao da ode u Beograd i da o tome porazgovori. /…/ Drug Rade: Sa Slavonijom se još nije radikalno sredilo. Ovih dana se održava konferencija vojnih sudova, poslije koje treba da se ubrza rad. Drug Marko: U Slavoniji se jača šovinizam između Srba i Hrvata.271 Pravoslavni popovi su aktivni. /…/ Duško [v.r.] _____________ Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1220, Zapisnik sjednice CK KPH od 13. VII. 1945. B. Vojnović (prir.), Zapisnici Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske 1945-1952., sv. 1 1945-1948., Zagreb, 2005., str. 68.-69.

271 O hrvatsko-srpskim odnosima i srpskom šovinizmu u sjeveroistočnoj Hrvatskoj u neposrednom poraću, usp. Č. Višnjić, Partizansko ljetovanje. Hrvatska i Srbi 1945 – 1950., Zagreb, 2003., str. 36.-45.

284

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement