Page 279

UKUPNO BROJNO STANJE PO MESTIMA RADA Mesto logora Maribor Kranj Borovice Šent Vid Rijeka Vrbas Apatin Vršac Senta Zemun Sremska Mitrovica Novi Sad Ruma Belje Vukovar Pančevo Petrovgrad Bačka Palanka Beograd Veles Demir Kapija Smederevo Niš Jagodina Bosanski Petrovac Prijedor Karlovac Petrinja Sisak Podravska Slatina Osijek Našice Vinkovci Slavonski Brod Nova Gradiška Virovitica Daruvar

Oficira 168 4456 1 29 58 5 26 20 -

Podoficira 974 373 1192 145 18 34 -

Redova 7915 3295 2174 1197 2000 2123 5994 736 2431 1301 4278 2505 493 2786 7829 7505 420 3953 139 1923 1423 1000 750 435 492 4569 4878 5000 1093 3405 779 1483 2923 354 2035 1194

Svega 8083 3295 2174 1197 2000 2123 5994 4456 736 2431 2276 4278 2907 493 3978 7829 7505 420 4156 157 1962 1423 1000 750 461 512 4569 4878 5000 1093 3405 779 1483 2923 354 2035 1194

279

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement